Różna wiosna w różnych stolicach

Zamieszczone kosmogramy są obliczone dla godziny 16:57 czasu uniwersalnego (17:57 czasu polskiego) 20.03.2014 roku. Wtedy nastąpił rozpoczynający tegoroczną wiosnę, ingres Słońca w znak Barana. Inicjuje to narodziny Nowego Kosmicznego Roku i symbolizuje pobudzenie pra-sił natury oraz sprzężonych z nią ludzkich losów. Uruchamiany jest wtedy swoisty „wiosenny pakiet startowy” dla mnóstwa ziemskich bytów. Pierwszy dzień wiosny traktujemy w astrologii mundalnej jako jeden z głównych wyznaczników rocznych losów świata. Kosmogramy solarnego ingresu w znak Barana obliczone dla różnych miejsc, stają się kilkunastomiesięcznymi prognostykami odwzorowującymi koleje losu wyznaczonego mieszkańcom określonego terenu.

Czytaj dalej

Ukraina na zakręcie. Turcja

Współczesna Turcja jest spadkobierczynią teokratyczno-militarystycznego imperium osmańskiego. W czasach świetności obejmowało ono Afrykę Północną, Półwysep Arabski, Bałkany i Kaukaz. Warto wspomnieć, że w XVII wieku największym miastem świata był Stambuł, ludniejszy nawet od Pekinu.

Czytaj dalej

Ukraina na zakręcie. Krym

Krym został przekazany Ukrainie przez Rosję z polecenia pierwszego sekretarza KC KPZR Nikity Chruszczowa (ur. 17.04 1894r.). Stało się to 19 lutego 1954 roku. Kreml wykorzystał 300 rocznicę ugody perejasławskiej zawartej między hetmanem Chmielnickim a pełnomocnikami cara Aleksego I, 18 stycznia 1654 roku, w drugiej części dnia. W jej wyniku Ukraina została poddana jurysdykcji Rosji.

Czytaj dalej