Rosja

Fragment mojej książki wydanej w 2010r. „Na zakręcie dziejów. 2012-2015”. Jedynym współczesnym politykiem wymienionym przeze mnie na ponad 230 stronach publikacji jest Władimir Putin.

Czytaj dalej

Cykle w astrogeopolityce

Cyklem nazywamy zjawiska, procesy i czynności powtarzające się regularnie cały czas, bądź z pewnymi odstępami. Dawna astrologia i współczesne jej rozwinięcie opiera się na objaśnianiu kosmicznych cykli i ich faz. Głównymi z nich są cykle ciał niebieskich naszego układu słonecznego. Cykle krótkoterminowe (miesiące, lata) są pomocne w opisywaniu życia człowieka. Natomiast długoterminowe, trwające wiele dziesiątek i setek lat, ze zrozumiałych względów są w życiu jednostki mniej przydatne. Ale mają one kluczowe zastosowanie w astrologii mundalnej, czyli w astrogeopolityce. Skoro periodyczny porządek rzeczywistości polega na stałym powtarzaniu się jakiegoś zjawiska, to możliwe jest prognozowanie tego, co nadejdzie w oparciu o to, co było wcześniej w cyklu wcześniejszym lub w jego odpowiedniej fazie. Oczywiście po uwzględnieniu innych cykli, a przede wszystkim danych wynikających z aktualnego poziomu rozwoju środowiska, ludzi, narodów i państw.

Czytaj dalej

Noworoczne kosmogramy

Pięć wieków temu (od czasu Wielkich Odkryć Geograficznych) Europa zaczęła swą triumfalną ekspansję. Jednym ze skutków europejskich podbojów jest narzucenie reszcie świata kalendarza z 1 stycznia jako początku kolejnego roku i podział naszego globu na strefy czasowe, liczone od południka londyńskiego. Upowszechnienie gregoriańskiego kalendarza, wyznaczenie stref czasowych i precyzyjne czasomierze saturnicznie unormowały funkcjonowanie mieszkańców Ziemi w jej najbardziej ucywilizowanych rejonach.

To podporządkowało życie większości Ziemian tykaniu zegarów.

Czytaj dalej