Parowe i elektryczne „wiosła” Łodzi… Fabrycznej

1 czerwca 1866 roku o godzinie 12:25 ze stacji kolejowej Łódź Fabryczna wyjechał pierwszy pociąg pasażerski. Jechał trasą liczącą około 27 kilometrów do Koluszek. Powrócił o godzinie 15:32. Tor wiodący z Łodzi łączył się z wybudowaną w 1848 roku Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską. Budowę trasy między Łodzią a Koluszkami rozpoczęto 1 września 1865 roku w dniu urodzin jej inicjatora Karola Scheiblera (01.09.1820r. w Monschau) a skończono po niespełna trzech miesiącach. Bardzo szybko jak na ówczesny transport piasku, kamieni, ziemi i innych materiałów przy pomocy furmanek i prace wykonywanie ręcznie.

Doskonale zorganizował i nadzorował przebieg robót główny inżynier Hipolit Cieszkowski (27.09.1835r. w Krzeczkowie) ze ścisłą koniunkcją Merkurego z Saturnem położoną w pobliżu Marsa w znaku Wagi. 19 listopada 1865 r., linię kolejową otworzono dla ruchu towarowego, a pół roku później dla pasażerskiego. W taki sposób nasze miasto uzyskało „żelazną drogą” połączenie ze światem.

W kosmogramie z 1 czerwca 1866 roku, otwarcie łódzkiego kolejowego, pasażerskiego „okna i wrót na świat” czytelnie przedstawia obsada sektora dziewiątego ze Słońcem w Bliźniętach władanym wraz z Medium Coeli przez Merkurego w tymże „daleko-światowym” sektorze. Przyspieszony rozwój gospodarczy rejonu łódzkiego pokazuje Mars we władanym przez siebie znaku zodiaku w sektorze ósmym i naturalny władca tego sektora – ulokowany w nim Pluton rezydujący w znaku Byka. Ułatwienia w bogaceniu się zwłaszcza elit dostrzeżemy w trygonie między zawartością sektora dziesiątego a drugiego. W sektorze dziesiątym (elity) jest Uran władający sektorem szóstym (praca) i Wenus władająca sektorem drugim (prywatny majątek) – usankcjonowany drugo-domowym Saturnem. I co ciekawe, Jan Bloch (24.06.1836r. w Radomiu), który uzyskał intratną koncesję na budowę torów Łódź-Koluszki miał Słońce i Merkurego tuż przy koniunkcji Wenus z Uranem w kosmogramie z 01 czerwca 1866r.

Na rok 2011 zaplanowano rozpoczęcie gruntownego remontu i rozbudowy dworca. Po ukończeniu prac miał on się stać stacją podziemną. Interesujące są wtedy powiązania progresywnych i tranzytujących ciał niebieskich w kosmogramie startowym łódzkiego kolejnictwa pasażerskiego. Rok wcześniej do znaku skrytego, tajemniczego Skorpiona wstąpiło progresywne Słońce. Progresywny Merkury (komunikacja) złączył się z progresywnym Saturnem (trudy i opóźnienia) w opozycji do natalnego Plutona – mitologicznego Boga Podziemi. Dodatkowo, jesienią 2011 roku nastąpiło złączenie progresywnego Księżyca z mrocznym Plutonem. Saturn tranzytujący rozpoczął przebieg przez sektor drugi, a Jowisz przez ósmy. Było jasne, że prace nie ruszą szybko – bez kapitału z zewnątrz, z daleka. A my zapewne pamiętamy liczne utrudnienia komunikacyjne w tamtym okresie.

Od góry kosmogramy: uruchomienia pasażerskiej linii kolejowej (01.06.1866), ostatniego odjazdu pociągu z Łodzi Fabrycznej przed remontem (15.10.2011), planowanego przyjazdu pierwszego pociągu na dworzec Łódź Fabryczna, po remoncie (11.12.2016).

15 października 2011 roku o godzinie 22:39 odjechał z Łodzi Fabrycznej ostatni pociąg pasażerski, przed zamknięciem przebudowywanego dworca. Kosmogram na ten moment zakończył 145 letni żywot łódzkiej stacji kolejowej. Dawna budowla długo nie chciała się jednak poddać. Zza ogrodzonego terenu, przez wiele jeszcze miesięcy świeciły nocą coraz mniej liczne litery neonu „ŁÓDŹ FABRYCZNA”. Zakończenie prac remontowych, zgodnie z planem  miało nastąpić 28 lutego 2015 roku.

O tym, że prace będą trwały długo, albo za długo świadczyła ścisła tranzytowa koniunkcja Słońca z Saturnem w sektorze czwartym, w kwadraturze do osi Asc-Desc i w opozycji do Prozerpiny w Baranie. Oznaczało to, że skala i stopień trudności będą się powiększać w miarę trwania przebudowy – w miarę wkopywania się coraz głębiej w teren dawnego dworca. Towarzyszyć temu będą przewlekłe i sformalizowane blokady finansowe, wskazywane przez kilka astrologicznych czynników. Słońce włada tu sektorem drugim i jest stopowane ścisłymi powiązaniami z Saturnem i Prozerpiną. Korzystne za to wydają się powiązania Wenus w Skorpionie, znajdującej się w opozycji do Jowisza – co jednak znów wskazuje na ważną rolę kapitału zewnętrznego. Ale ta sama Wenus znajduje się też tam, gdzie był Saturn (ze swoją opóźniającą naturą) w kosmogramie otwarcia połączenia szynowego Łodzi z Koleją Warszawsko-Wiedeńską w XIX wieku. Wiosną 2017 roku progresywne Słońce w kosmogramie z 1 czerwca 1866 roku znajdzie się na natalnym Saturnie. Czyżby miały objawić się jeszcze jakieś bardzo dawne zaległości i współczesne niedoróbki wymagające ich poprawienia, w dworcu oddanym do częściowego użytku w grudniu 2016r.?

A według aneksu podpisanego przez łódzkie władze miejskie, PKP, PLK oraz wykonawcę – termin wykonania wszystkich robót został opóźniony do 31 grudnia 2017 roku. Ale węzeł drogowy i podziemia stacji kolejowej zastaną oddane do użytku już niebawem. I tak, 11 grudnia 2016, zgodnie z rozkładem jazdy, o godzinie 05:30 na dworzec Łódź Fabryczna ma wjechać pociąg ze Skierniewic. Pierwszy, po kilkuletniej przerwie w funkcjonowaniu stacji. Tym samym rozpocznie się funkcjonowanie nowego rozbudowanego, podziemnego, trójpoziomowego węzła komunikacyjnego.

W kosmogramie „startowym” nowego dworca szczególną uwagę przykuwa koniunkcja Słońca z Saturnem w Strzelcu. Tak jak, szczególną uwagę budziła podobna koniunkcja w znaku Wagi, w chwili zamykania Łodzi Fabrycznej (15.10.2011r.) dla rozpoczęcia dworcowego remontu. Zastanawiające są tu wysunięte na pierwszy plan złączenia solarno-saturnowe w tak istotnych momentach dla funkcjonowania łódzkiego dworca. W obu kosmicznych diagramach, koniunkcje tych ciał niebieskich odgrywają kluczowe role w przy wzroście prestiżu, uporczywym budowaniem dobrego imienia i późniejszym utrwalaniu podwyższonego statusu. Jednak jest on osiągalny tylko przy solidnym wysiłku i przy rzetelnej, wysoko-jakościowej pracy oraz dbałości o uzyskane dzięki niej efekty. Ale wszelkie błędy, niedoróbki, zaległości – jeżeli nie zostaną zauważone i poprawione, to stają się nawarstwiającymi się przeszkodami, coraz trudniejszymi do przebycia. Wymieniona koniunkcja wskazuje na najwyższą rangę trzydziestoletniego cyklu Saturna. A zatem i jego faz krytycznych (kwadratury co ponad 7 lat i opozycje co prawie 15 lat). Pozytywne wieści sygnalizuje trygon złączenia solarno-saturnowego w Strzelcu w sektorze pierwszym, z koniunkcją Urana z Ceres i Prozerpiną w Baranie w sektorze piątym oraz sekstylowa pozycja Jowisza w Wadze do ciał niebieskich w Strzelcu. Sprzyja to łączeniu poczynań zaplanowanych z zaimprowizowanymi i konsekwentnemu wprowadzaniu innowacji. Zaś dojeżdżający pociągami „lud pracujący” (Księżyc w Byku w sektorze szóstym) ucieszy się z lepszego dostępu do rynków pracy – przez trygon do Merkurego z Plutonem w Koziorożcu w sektorze drugim.

W funkcjonowaniu odnowionego centrum kolejowego wystąpi niedostatek kompromisu w konkurowaniu z innymi podmiotami komunikacji szynowej i drogowej. Przejawi się to w sporach decyzyjno-kompetencyjnych wewnątrz sztabów i kadr dworców łódzkich oraz sąsiednich. Możliwe również będą niespodziewane zakłócenia komunikacyjne wynikające z awaryjności szybko poruszających się elementów stosowanego sprzętu i nieostrożności, pośpiechu, czy beztroski w jego obsłudze. Tendencje te wskazane są w kosmogramie startowym nowego dworca (zaplanowanym na 11 grudnia 2016 roku o godzinie 05:30) dokładną kwadraturą iskrzącego nadaktywnością, popędliwego Marsa w Wodniku w sektorze trzecim, do osi Ascendent-Descendent. Tym bardziej, że w opisanym przypadku, jest to najściślejszy nieharmonijny aspekt do kosmogramowej osi. A dodatkowo, patron podróży Merkury w spowalniającym Koziorożcu, ma dwie napięciowe półkwadratury. Do przyspieszającego Marsa i do Ascendentu w Skorpionie – wymagającego ciągłej alarmowej czujności.

* * *

Ale 11.12.2016. o 05:40 na dworcu Łódź Fabryczna, Saturn opóźnił Marsa.

Saturn opóźnił Marsa o prawie 10 minut. I przejął od niego najdokładniejszy aspekt w kosmogramie odnowionego i rozbudowanego łódzkiego dworca kolejowego. Pierwszy pociąg wjechał na dworzec Łódź Fabryczna nie o 05:30, jak zaplanowano w rozkładzie jazdy –  ale o godzinie 05:40. Te kilka minut opóźnienia sprawiło, że osłabiona została kwadratura Marsa w Wodniku w sektorze trzecim do osi Ascendent-Descendent. W zamian, wzmocniła się rola i ranga i tak już bardzo silnego Saturna. Koniunkcja solarno-saturnowa  jest teraz w ścisłej kwadraturze do osi Medium Coeli-Immum Coeli (Asc w 25°51’ Skorpiona w dwadasamsie Panny, MC 18°54’ Panny w dwadasamsie Barana). Ale najbardziej dokładny jest do tej osi aspekt 90° z Saturnem. Kwadratura ta sygnalizuje, że struktury zarządzające łódzkim kolejnictwem mają problem same ze sobą.

Powyżej kosmogram faktycznego wjazdu pierwszego pociągu na odnowiony dworzec Łódź Fabryczna.

O godzinie 05:54 miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi oficjalnie inicjujące funkcjonowanie Łodzi Fabrycznej (Asc w 28°22’ Skorpiona w dwadasamsie Wagi, MC w 22°42’ Panny w dwadasamsie Bliźniąt). W kosmogramie tej chwili uformowała się konfiguracja YOD (Palec Boży) między MC w Pannie a Marsem w Wodniku oraz złączeniem Urana, Ceres i Prozerpiny w Baranie. Zatem niespodziewajki komunikacyjne dla organizujących i kierujących ruchem pociągów, wynikające z recepcji Marsa z Uranem w symetrycznych kwinkunksach do MC grają tu rolę pierwszoplanową.

Kosmogram przecięcia wstęgi – oficjalnego otwarcia dworca Łódź Fabryczna.

* * *

Fascynująca zbieżność kosmiczna

W siatce horoskopowych sektorów najważniejsze są: wschodzące i górujące stopnie ekliptyki. Czyli Ascendent i Medium Coeli. W ciągu 1440 minut (długość doby) obiegają one cały zodiak = 360°. W ciągu 4 minut (średnio) przemierzają one 1° długości ekliptycznej. Prawdopodobieństwo, że w kosmogramach dwóch osób lub wydarzeń – Asc i MC będą w tym samym miejscu jest więc niewielkie.

Pierwszego czerwca 1866 roku o godzinie 12:25 Łódź uzyskała kolejowe połączenie za światem. Wtedy ze świeżo wybudowanego dworca wyruszył pierwszy pociąg pasażerski do Koluszek. I tak rozpoczął się żywot Łodzi Fabrycznej. Ascendent był wtedy w 19° Panny (tzn. przekroczył ów stopień o 3 minuty kątowe, czyli 20 sekund na zegarku). 150 lat później, jedenastego grudnia 2016 roku o godzinie 5:40 (po ponad pięcioletnim remoncie) na peron odnowionej Łodzi Fabrycznej wjechał pierwszy pociąg. Medium Coeli znalazło się wtenczas w tym samym, 19° Panny.  W ten sposób, w świecie kolejnictwa wystąpiła unikalna „kosmiczna ciągłość przekazu.” Albowiem koniunkcja „kolejowo-łódzko-fabryczna” Ascendentu z roku 1866, z Medium Coeli z roku 2016 ma dokładność do kilku minut kątowych! Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że niezwykłe „Niebiańskie Komputery” potrafią wykonywać swoje zdumiewające obliczenia z niebywałą dokładnością.

Nawet po 30 latach zajmowania się astrologią, jej intrygujące korelacje nie przestają mnie zadziwiać. I to jest w niej najbardziej ekscytujące!