Na zakręcie dziejów… Co z traktatem z Schengen?

14 czerwca 1985 roku w Schengen zawarto porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli na granicach między Niemcami, Francją, Belgią, Holandią i Luxemburgiem. Od 26 marca 1995 całkowicie zniesiono kontrolę na granicach tzw. „Strefy Schengen”. Od tego dnia swobodny ruch graniczny stał się również udziałem (oprócz wymienionych wyżej państw) Hiszpanii, Portugalii i Monako. W późniejszych terminach do „Europy bez granic” dołączyły kolejno: Austria, Włochy, Grecja, Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia. 21 grudnia 2007 roku do „Układu Schengen” przystąpiła Polska wraz z Węgrami, Czechami, Słowacja, Słowenią, Litwą, Łotwą, Estonia i Maltą, a 12 grudnia 2008 roku – Szwajcaria. Spośród wymienionych dat – najważniejsza jest ta z 26.03.1995 roku, inicjująca swobodne przekraczanie rubieży europejskich krajów, które zgodziły się na podpisanie szengeńskiego układu.

Czytaj dalej

„Kosmogram startowy” przedsięwzięcia, projektu, wydarzenia

Istnieją rozmaite sposoby, by pomóc człowiekowi, który prosi o wyszukanie optymalnego czasu na rozpoczęcie projektu, przedsięwzięcia, wydarzenia. To wszystko po to aby owe przedsięwzięcie miało maksymalną możliwą szansę na pomyślną realizację. I aby wybrany czas/kosmogram pozwolił zrealizować założone plany, spełnić marzenia, ukształtować rzeczywistość zgodnie z własną wolą i obraną drogą. Jednak każdy nawet najmocarniejszy kosmogram podlega zarówno wzlotom jak i kryzysom, przypisana mu siła okresowo maksymalizuje się, a kiedyś jego moc wygasa.

Czytaj dalej