„Kosmogram startowy” przedsięwzięcia, projektu, wydarzenia

Istnieją rozmaite sposoby, by pomóc człowiekowi, który prosi o wyszukanie optymalnego czasu na rozpoczęcie projektu, przedsięwzięcia, wydarzenia. To wszystko po to aby owe przedsięwzięcie miało maksymalną możliwą szansę na pomyślną realizację. I aby wybrany czas/kosmogram pozwolił zrealizować założone plany, spełnić marzenia, ukształtować rzeczywistość zgodnie z własną wolą i obraną drogą. Jednak każdy nawet najmocarniejszy kosmogram podlega zarówno wzlotom jak i kryzysom, przypisana mu siła okresowo maksymalizuje się, a kiedyś jego moc wygasa.

Oczywiście inne będą kryteria w wyborze kosmogramu chwili rozpoczęcia czynności krótko i długo terminowych. Stąd np. kosmogram randki musi wyglądać inaczej niż zawarcia małżeństwa. Inicjowaniu projektów nowatorskich towarzyszyć musi inny obraz kosmosu niż w przypadku działań zachowawczych, konserwujących uzyskany niegdyś stan i nie dopuszczających do jego zmian.  Wstąpienie na drogę wiodącą do radykalizmu to nie to samo co szlak prowadzący do jego unikania. Różnić się będą kosmogramy przedsięwzięć wymagających wielkiego społecznego aplauzu od poczynań wymagających ciszy czy zachowania tajemnicy. Kosmiczna mandala preferująca konkurowanie z innymi (np. zawody sportowe, gdzie jedynie nieliczni dostaną medale, a większość obejdzie się smakiem) wymagają zaakcentowania odmiennych składowych kosmogramu, niż wtedy gdy oczekujemy powszechnej zgodności uczestników. Z kolei sztuka kompromisu i kooperacja i niezbędna jest przy porozumieniach biznesowych, zawieraniu politycznych czy militarnych sojuszy oraz małżeństwie.

W zależności od tego co chcemy w rozpoczynanym projekcie osiągnąć – musimy w określającym go kosmogramie wyraźnie zaakcentować odpowiednie sygnifikatory. Czyli elementy kosmicznej mandali reprezentujące specyficzne cechy i rozwijające sfery i dziedziny niezbędne dla osiągnięcia pożądanego celu. W przypadku np. potrzeby odniesienia sukcesu społecznego oprócz wysokiej rangi położenia Słońca równie ważne jest wyeksponowanie górnej połowy mandali, wzmocnienie Medium Coeli i jego władcy oraz podkreślenie znaczenia Ascendentu i jego władcy. Zaś sprawną legalizację, należyte formalności oraz znamiona trwałości i rozmachu projektu zapewni odpowiednie ulokowanie Saturna i Jowisza.

Poniżej podstawowe wskazania, by uczynić kosmogram jakiegoś przedsięwzięcia silnym. Nazwijmy go „kosmogramem startowym”.

Wariant A:

Będzie on mocarnym sam w sobie, skutkiem wyjątkowych konfiguracji i mocy tworzących go składowych. Jest tak z racji odpowiedniego dobrania położeń ciał niebieskich o najwyższej randze i istotnych aspektów między kluczowymi z nich, a horoskopowymi osiami. Mniej wtedy zależy od siły kosmogramów uczestników podjętego dzieła i relacji między nimi oraz ich kosmicznych związków z „kosmogramem startowym”.

Kosmogram rozpoczynający działanie, inicjujący nowy kierunek czy uruchamiający jakiś proces, musi górować wtenczas mocą nad innymi projektami z nim konkurującymi. I moc ta powinna być zachowana bez względu na rodzaj i jakość wsparcia ze strony najważniejszej persony w podjętym działaniu. Zatem rozpoczęty projekt „rozwija skrzydła” mimo przeszkód ze strony jego przeciwników oraz „radzi sobie” choćby przy znikomej pomocy sympatyków. Rozpoczęte procesy toczą się dalej niejako samoistnie, ale stają się mniej kontrolowalne przez ludzkie wpływy.

Wariant B:

„Kosmogram startowy” nie jest potężnym sam w sobie. Po prostu nie zawiera horoskopowych „wskaźników mocy”. Ale będzie silnym tylko poprzez ścisłe związki z kosmogramem człowieka decydującego o kształcie, formie i rozwoju tegoż przedsięwzięcia. Istotne są wtedy aspekty porównawcze między kosmogramem przedsięwzięcia a kosmiczną mandalą osoby pełniącej kluczową rolę w danym projekcie. Szczególnie ważny jest także kosmogram kontaktowy opisujący syntezę potencjałów „człowiek prowadzący, a realizowane przedsięwzięcie”.

W takim przypadku grupowe dążenia (nawet z wielką ilością uczestników) zmierzające do osiągnięcia założonego celu zależne są przede wszystkim od losu głównodowodzącego. Od jego możliwości rozwojowych i natury spotykających go problemów i przeszkód. Jeżeli człowiek kierujący projektem ma swój optymalny czas dla realizacji swych zamierzeń, to i jego przedsięwzięcie jest udane. Ale gdy główna osoba w projekcie przechodzi przez pasmo kryzysów, to dotyczą one również jego dzieł, decyzji i uczestnictwa w zbiorowych zadaniach. Wtedy nawet najlepiej dobrany „kosmogram startowy” przedsięwzięcia nie zapewni sukcesu człowiekowi je prowadzącemu, choć może przynieść korzyści komuś innemu.

Wariant C:

Najlepiej gdy spełnione są oba powyższe warunki. Wtedy silny „kosmogram startowy” wspierany jest, i to z wzajemnością przez silne elementy kosmogramu człowieka zarządzającego rozwijanym projektem. Potężny kosmogram przedsięwzięcia skutecznie sterowany jest przez kierującego nim, a gdy szef z jakiegoś powodu przestaje go wspierać – to projekt nadal może sprawnie się rozwijać.

W każdym z wymienionych wariantów stan kosmosu w chwili uruchomienia „kosmogramu startowego” jest tylko milczącym zapisem potencjałów możliwych do celowego lub przypadkowego wykorzystania. Dopiero zastosowanie na nim i mandalach najważniejszych decydentów technik prognostycznych (tranzyty, progresje itd.) czyni bieżącą i przyszłą sytuację zrozumiałą, a zatem nadającą się do modyfikacji.

Zastosujmy powyższe wskazania do analizy dnia 6 sierpnia 2015 roku – terminu zaprzysiężenia Andrzeja Dudy i formalnego rozpoczęcia jego prezydentury (cdn. w następnym tekście…).