I stał się Brexit

Referendum, od którego zależy przynależność Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej zaczęło się 23 czerwca 2016 roku o godzinie 7:00 rano czasu lokalnego. Miało się zakończyć o godzinie 22:00, gdy wszyscy uprawnieni wyrażą swą wolę. Dlatego wynik referendum staje się kosmicznie określony o tej właśnie godzinie. Oczywiście jeżeli założony termin zostanie dotrzymany, czyli nic nie zakłóci przebiegu głosowania. A nam pozostaje tylko czekać na jego oficjalne ogłoszenie.

Referendum, od którego zależy przynależność Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej zaczęło się 23 czerwca 2016 roku o godzinie 7:00 rano czasu lokalnego. Miało się zakończyć o godzinie 22:00, gdy wszyscy uprawnieni wyrażą swą wolę. Dlatego wynik referendum staje się kosmicznie określony o tej właśnie godzinie. Oczywiście jeżeli założony termin zostanie dotrzymany, czyli nic nie zakłóci przebiegu głosowania. A nam pozostaje tylko czekać na jego oficjalne ogłoszenie.

O godzinie 22:00 w Londynie w koniunkcji z Ascendentem znalazł się Pluton, dalej w sektorze pierwszym jest Księżyc w Wodniku, a w sektorze dziesiątym, blisko MC ulokował się Mars w Skorpionie. Są to wyraźne wskaźniki asertywności i mocy politycznej. O wewnętrznych brytyjskich rozterkach i starciach między indywidualizmem, odrębnością a wspólnotowością i przynależnością świadczą kwinkunksy Marsa do koniunkcji Urana z Ceres i Prozerpiną oraz półtorakwadratury Wenus z Marsem. A także położenie Księżyca w sektorze pierwszym w Wodniku w dwadasamsie Raka, władającego Descendentem. Potencjały lunarne (symbolizujące lud) mają więc zwielokrotnioną sytuację kwinkunksową – czyli pełną wahań, dylematów, niewygód i raniącego stresu. I dzieje się to przy Ascendencie potężnie wzmocnionym Plutonem i władającym nim Saturnem w sektorze jedenastym. Dodatkowo ascendentalnie ulokowany Pluton włada MC, przy którym znajduje się Mars – naturalny władca sektora pierwszego. Zatem po referendum nic nie pozostanie takie, jak było! I wewnątrz Zjednoczonego Królestwa i w jego relacjach z resztą świata!

Ponieważ Księżyc w Wodniku w sektorze pierwszym jest w kwadraturze do MC, to mamy do czynienia z konfliktem między potrzebami i wolą ludu, a zamierzeniami władz i elit. Co wszak nie jest czymś niezwykłym zarówno przed wiekami jak i teraz.

Można stwierdzić, że wraz z zakończeniem referendum, w kraju funta szterlinga budzi się stare-nowe. I wskazuje na to przede wszystkim władający MC Pluton przy Ascendencie w Koziorożcu i Księżyc w Wodniku w dwadasamsie Raka, w sektorze pierwszym, władający Słońcem, Wenus i Descendentem w Raku. Zwłaszcza Pluton przy Ascendencie wskazuje na skrycie ale skutecznie przejawiającą się moc pozwalającą doskonale chronić siebie i potężnie wpływać na innych.

Ale najbardziej fascynujące są informacje dotyczące skutków referendum, wynikające z globalnej mapy astro-kartograficznej sporządzonej dla kosmogramu zakończenia głosowania w Wielkiej Brytanii. I dopiero po wykonaniu kosmogramów relokacyjnych dla wybranych miejsc świata można sobie uzmysłowić jak bardzo istotne dla geopolityki jest Zjednoczone Królestwo. Jego kondycja, perspektywy, powiązania i zamiary.

I co ciekawe, brytyjska linia Plutona na Ascendencie prowadzona jest dalej przez fale Atlantyku aż do Falklandów. A linia Plutona na Descendencie z woli Kosmosu wiedzie przez Nową Zelandię. Zaś na relokowanych Ascendentach na zachodnią Australię (Canberra, Sydney) pojawią się Słońce i Wenus, a blisko MC znajdzie się koniunkcja Urana z Ceres i Prozerpiną. Oznacza to po-referendalne wzmocnienie pozycji wymienionych obszarów, wchodzących niegdyś w skład Imperium Brytyjskiego. Z Jowiszem przy relokacyjnym MC nabiorą też większego znaczenia wyspy na Morzu Karaibskim, nadal powiązane z Wielką Brytanią oraz Gujana Brytyjska.

W Ottawie, Toronto i Montrealu w pobliżu Ascendentu w Skorpionie jest korzystnie promujący wizerunek  midpunkt trygonu Jowisza z Plutonem i Mars w Skorpionie w sektorze pierwszym w słabej koniunkcji z Asc. Dokładniejsza, asertywna koniunkcja Marsa z Ascendentem jest w Waszyngtonie, a jeszcze dokładniejsza w Nowym Jorku. Na finansowe profity będą mogły liczyć Indie z racji Słońca z Wenus w relokacyjnym sektorze drugim, Ascendentu w Byku i ułatwiającym negocjacje biznesowe midpunktem Jowisza z Plutonem na Descendencie w Delhi.

Są to wskaźniki przybierania mocy Wielkiej Brytanii i wzrost możliwości wpływania dzięki niej – zwłaszcza na tereny jej dawnego Imperium i stref powiązanych z funtem szterlingiem.

W kosmogramach relokacyjnych końca brytyjskiego referendum 23 czerwca 2016 roku wyraźnie widać jego efekty także w stolicach innych krajów.

W Paryżu Mars przy MC podkreśli wiodącą rolę militarną Francji w UE. Wojsko i służby specjalne tego kraju staną się główną siłą unijną.

W Brukseli Ascendent w Koziorożcu jest w kwadraturze do koniunkcji Urana z Ceres i Prozerpiną w Baranie. Stwarza to zaskakujące sytuacje „rozwodowe”. Powody wynikają nie tylko z potrzeby odrębności ale i z pobudek ekonomicznych. Jeszcze dokładniejszy, a zatem ważniejszy jest kwinkunks powyższej koniunkcji w Baranie do MC i Marsa w Skorpionie, co unijnym elitom zagraża destrukcją ich istnienia wraz towarzyszącymi temu profitami, prezentami i synekurami.

W Berlinie Ascendent był wtenczas na samym początku Wodnika, a MC na początku Strzelca. Wskazuje to na zwiększone poczucie swobody manewru dla Niemiec, dążących do uwolnienia się od malkontenckiego stanowiska Wielkiej Brytanii wobec polityki unijnej regulowanej z Berlina.

Wybitne kontraktowe korzyści z racji ulokowania pomnażającego możliwości Jowisza przy Descendencie w Pannie widać w kosmogramie relokowanym na Moskwę. Pytanie brzmi: z kim Rosja zawiąże tak liczne porozumienia i układy? Zwłaszcza finansowe. Wynik brytyjskiego referendum (określony dominującym Jowiszem w Moskwie) pewnie tak ucieszy rosyjskie władze, że na Kremlu licznie i gromko wystrzelą korki od szampanów. Stąd też zabiegi o szybkie spotkanie Merkel z Putinem.

Ułatwienia w zawieraniu porozumień oraz zwiększanie ilości kontaktów i paktów może zręcznie wykorzystać też Turcja, z racji także descendentalnego położenia Jowisza w kosmogramie obliczonym dla Ankary. Powodzi lejącego się szampana tam pewnie nie będzie, ale radości wiele.

Przy wykorzystaniu map astro-kartograficznych warto się przyjrzeć osiowym położeniom Księżyca w różnych rejonach globu. W astrologii mundalnej najpełniej opisuje on potrzeby, zachowania i wolę ludu. Co przecież zgodnie z założeniami demokracji, jest jej jest kluczowym czynnikiem. Najistotniejsze są lunarne linie ascendentowe, wyrażające najbardziej samodzielne i bezpośrednie poczynania ludu.

Linia astro-kartograficzna dla Księżyca na Ascendencie w Wodniku wiedzie w UE od środkowych Włoch przez Węgry, Słowację, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Będzie ona dla mieszkańców tych ziem ważnym przykładem tego, co jest w stanie uczynić demokratycznie wyrażona wola ludu. Jak bardzo może ona zmienić politykę kraju. Szczególnie będzie to istotne dla Polski (zwłaszcza wschodniej jej części), gdyż w najdokładniejszej, niespełna 1° koniunkcji z Księżycem jest Ascendent w Warszawie, a Saturn tuż przy MC. Nie oznacza to jednak, że w razie brexitu Wielka Brytania „wyjedzie daleko na Księżyc” i będzie dla Polaków zbyt odległą dla odwiedzin!

W samej Wielkiej Brytanii descendentalne linie astro-kartograficzne dla Słońca i Wenus biegną przez Irlandię i Szkocję. Na tych obszarach Słońce lub Wenus są w sektorze siódmym, który bardziej preferuje współistnienie niż odrębność. Dlatego duża część (większa niż na pozostałych terenach Wysp) tamtejszych mieszkańców głosowała zapewne za pozostaniem w Unii Europejskiej. Będzie to działało niedogodnie i osłabiająco dla wzrastającej po referendum siły i roli Australii w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów. Przypominam, że reloskopy dla Canberry, a przede wszystkim Sydney są bardzo asertywne i zyskują na pewności siebie, gdyż mają przy Ascendencie Słońce z Wenus. Podobne są połączenia Słońca i Ascendentu w reloskopach dla Pekinu i Szanghaju. Chiński Smok wyraźnie ożywi się kontemplując wynik brytyjskiego głosowania.

Referendum brytyjskie 23.06.2016 roku jest tylko pokłosiem ścisłych siedmiokrotnych kwadratur Urana w Baranie do Plutona w Koziorożcu w latach 2012-2015. Ich nadal „ciepły” ślad dostrzeżemy w ulokowaniach Urana i Plutona w dwadasamsach. Położeniu tranzytującego Urana w końcu czerwca 2016 roku w 23°59´ Barana w dwadasamsie Koziorożca, po transpozycji odpowiada 17°37´ znaku Koziorożca. A lokalizacji bieżącego Plutona w 16°33´ Koziorożca w dwadasamsie Raka – odpowiada 18°37´ znaku Raka. W ten sposób dwadasamsowe położenia Władcy Przestworzy i Władcy Podziemi tworzą symboliczną opozycję, silnie powiązaną z rzeczywistą pozycją Plutona w Koziorożcu.

 

Według porannych, po-referendalnych danych BBC przy frekwencji 72,2 % , 52 % głosujących pragnie opuścić Unię Europejską, a 48% chce w niej pozostać. Okazało się, że społeczeństwo świetnie zorganizowanej Wielkiej Brytanii (niegdyś Imperium) nie potrzebuje innego nadzoru i kontroli niż tej ze strony własnego systemu państwowego. Stąd jednym z najważniejszych kluczy do referendalnych decyzji stała się niechęć do wytycznych i zaleceń unijnych. I smycz z gorsetem nakładane przez eurokratów z Brukseli okazały się dla Brytyjczyków za ciasne – ale i za słabe, by ich nie zerwać!