Co by tu jeszcze obiecać – 44` expose premier Kopacz

01.10.2014 r. od godziny 10:13 do 10:57 trwało expose premier Ewy Kopacz (ur.03.12.1956). Nowa szefowa polskiego rządu od kilku dni odczuwała dynamizujący tranzyt Marsa na swoim natalnym Słońcu w 12° Strzelca. Z reguły sprzyja to zwiększeniu witalności i dodawaniu pewności siebie. Wzmaga też aktywność, przebojowość, zwiększa gotowość do konkurowania z innymi, a nawet rzucania wyzwań rywalom. Mobilizuje do czynu, ale dodaje także niecierpliwości i chęci szarżowania.

O wiele istotniejsze będą jednak aspekty Marsa progresywnego w kosmogramie nowej premier. Jest on teraz na początku znaku Byka, kluczowego wraz ze znakiem Lwa w kosmogramie kulturowym Polski. Mars natalny Ewy Kopacz jest w Rybach i najważniejsze jego progresywne powiązania to opozycja z natalnym i progresywnym Neptunem, trwająca najintensywniej od roku 2014 do 2017. Także Neptun tranzytujący utworzy w latach 2016-2017 ścisłe kwadratury z natalnym Słońcem. Władca Mórz i Oceanów maksymalizuje w człowieku wrażliwość, potęguje zdolności do poświęceń – ale zawsze kosztem psychofizycznej odporności. Wyznacza misję do wypełnienia, przy osłabionej witalności, rozpraszaniu wysiłków i zakłóceniach świadomej percepcji. Neptun jest bowiem mistrzem Kosmosu w tworzeniu wielopłaszczyznowych iluzji, mnóstwa atrakcyjnych z pozoru pokus i mnogości wielopoziomowych mistyfikacji, skrywających coś o wiele od nich istotniejszego. Proponuje dobrowolną ofiarność lub narzuca rolę ofiary – wskazanej przez los. Przy aspektach nieharmonijnych Neptun nasyca życie człowieka głównie morzami iluzji i oceanami ułudy. Zalewa powodziami mrzonek i niewiarygodności. Zaprzecza tym samym wszystkiemu temu co wymierne, realne, konkretne, rzetelne, materialne i matematycznie sprawdzalne. Przypomina tym samym domaganie się występowania tęczy bez deszczu.

Aspekty Neptuna są kluczowe w kosmogramie expose, gdyż definiują jakość obiecywanego nam bezpieczeństwa (Neptun tuż przy Immum Coeli). Jeszcze ważniejsze są jego tranzyty, zarówno w kosmicznej mandali premier Kopacz, jak i kosmogramie sejmowej prezentacji jej programu. Będą to posejdonowe kwinkunksy do natalnego i progresywnego Słońca oraz kwadratury do natalnego Marsa. W dodatku w kosmogramie zaprzysiężenia rządu 22.09.2014 r. o godzinie 10:24, przy słabo aspektowanym Słońcu,  główną rolę pełni półkrzyż (T-kwadrat) składający się z kwadratur Marsa w Strzelcu do opozycji Księżyca z Neptunem (Księżyc w  Pannie w sektorze 10, Neptun w Rybach w sektorze 4). W rządowej mandali najbardziej dadzą się we znaki opozycje tranzytującego Neptuna do Księżyca zaprzysiężenia. Wobec tego, wbrew rządowym i propagandowym zapewnieniom – daleko będzie nam do osiągnięcia bezpieczeństwa, a blisko do złudnego jego poczucia. A od nowej premier usłyszeliśmy: „Wszystkie moje decyzje i mojego rządu będą miały jeden cel – szeroko pojęte bezpieczeństwo polskich rodzin”.

Najprecyzyjniej charakteryzują dany kosmogram występujące w nim najsilniejsze, najdokładniejsze aspekty między ciałami niebieskimi oraz między nimi a horoskopowymi osiami. Jest tak dlatego, że wszystkie elementy kosmogramu są w nieustannym ruchu o skrajnie różnych prędkościach i każda, nawet minutowa chwila jest jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna. Obraz nieba widziany z określonego miejsca na ziemi jest inny od tego, który zaistnieje za kilka minut. Zatem co kilka minut, dynamicznie zmieniający się obraz kosmosu symbolizuje odmienne możliwości dla mieszkańców tego samego fragmentu ziemi.

Najdokładniejszy aspekt w mandali expose to kwadratura Jowisza w sektorze 9 w Lwie, do Ascendentu w Skorpionie. Jowisz pełni rolę etyczno-moralnego kompasu. Symbolizuje środowiska wykształcone, obyte w świecie, cieszące się społecznym zaufaniem, a przede wszystkim mające być wzorem moralności i cnót wszelakich. Mamy zatem prawo oczekiwać takowych przymiotów od politycznych elit. Ale w aspektach nieharmonijnych Jowisz potęguje moralne wypaczenia, ułatwia karierowiczom drogę na szczyt, zapewnia długotrwałą bezkarność. Oferuje fajerwerki obietnic bez pokrycia i pełne półki „kiełbasy wyborczej”. Jednak nieharmonijny władca znaku Strzelca znacznie więcej obiecuje niż dotrzymuje, czy realizuje. W dodatku gdy obiecuje się wszystko wszystkim, przestaje się być wiarygodnym. A na początku prezentacji swego programu premier Kopacz powiedziała: „Moim zdaniem najważniejszym zadaniem będzie odbudowanie zaufania do rządu, polityki i polityków”.

W kosmogramie expose premier Kopacz – Słońce w bliskiej koniunkcji z Wenus w Wadze w sektorze 11 uściśla kwadraturę z Plutonem w sektorze 2, a Księżyc rezydujący także w Koziorożcu w drugim sektorze kilkanaście godzin później utworzy z nim koniunkcję. Wskazuje to na twarde zderzenie planów, życzeń i celów (sektor 11) z zaporą w postaci reglamentowanych zasobów materialnych (sektor 2). Tym bardziej, że Słońce było 3 dni wcześniej (zapewne w trakcie pisania tekstu expose) w kwinkunksie z idealizującym Neptunem. Jeżeli premier Kopacz i jej rząd pozostanie u władzy przez kilka lat, to szczególnie ostry konflikt planów i ich realizacji wystąpi gdy Słońce progresywne znajdzie się w ścisłej kwadraturze z Plutonem – czyli w końcu lata 2017 r. Będzie to już po serii kwinkunksów tranzytującego Neptuna do Słońca expose w latach 2015-2016 i w trakcie kwinkunksów bieżącego Neptuna do Marsa sejmowego wystąpienia. Być może jednak pomoże nam stwierdzenie pierwszej minister, że: Polacy są coraz bardziej wykształceni i zamożniejsi.

W ciągu kilkudziesięciominutowego wystąpienia nowej Pani Premier w sejmie Ascendent był w Skorpionie, w którym jego ruch jest bardzo powolny. W ciągu trzech kwadransów przemierzył tylko niespełna 8° – od dwadasamsy Barana, przez dwady Byka, Bliźniąt, aż po Raka. Medium Coeli znajdowało się w znaku Panny i przemieściło się o prawie 12° w dwadasamsach Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca i Wodnika. Za chwile decydujące należy uznać ścisłe aspekty tranzytujących osi kosmogramu do planet. W pobliżu godziny 10:25 tranzytujące Immum Coeli utworzyło ścisłą koniunkcję z Neptunem. Premier stwierdziła: „Zadaniem mojego rządu będzie zabieganie o jedność i solidarność obozu demokratycznego. (…) Nie dopuścić do osamotnienia Polski w wyniku stawiania sobie nierealistycznych celów. Nie dopuścić do rozwodnienia postawy Zachodu wobec Ukrainy. Obiecała, że: Będzie zabiegać o podpisanie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a USA”. A dwie minuty później wygłosiła: „mój rząd zapewni Polsce i Polakom bezpieczeństwo”.

W miarę jak tranzytujący Ascendent zbliżał się do koniunkcji Ceres z Saturnem usłyszeliśmy o założeniach nowej ordynacji podatkowej i że to, co poprzedni rząd planował dokonać w 3 lata – rząd premier Kopacz w kwestii podatków zrobi w jeden rok. A na rosyjskie embargo zagrażające polskim firmom władza przygotuje specjalne ustawy antykryzysowe. Gdy tranzytujący Ascendent znalazł się około 10:40 tam gdzie jest Ceres. Usłyszeliśmy o węglu i górnictwie, że ma się stać rentowne, a później o otyłości wśród najmłodszych w przedszkolach i szkołach oraz monitoringu w każdej z edukacyjnych placówek. Ogłosiła likwidację śmieciowego jedzenia w szkołach od 01.09.2015 r. Premier obiecała państwowe dofinansowanie studiów zagranicznych pod warunkiem, że dotowany student odpracuje później 5 lat w Polsce. Zapowiedziała też odbudowę szkolnictwa zawodowego. Przy Ascendencie tuż przy Saturnie pierwsza minister zdecydowanie ogłosiła, że od statusu materialnego nie może zależeć wykształcenie dziecka. Mogło wzbudzić to zdziwienie słuchaczy – gdyż od zarania dziejów od stanu posiadania i wkładów pieniężnych zależy ilość i jakość wykształcenia. Horoskopowy sektor 3, dotyczący edukacji jest wszak sektorem drugim liczonym…od sektora 2 definiującego stopień zamożności. 

Około godziny 10:52 tranzytujące MC utworzyło kwadraturę z Marsem (i z natalnym Słońcem pierwszej minister). Dowiedzieliśmy się z jej ust o przyspieszeniu taboru kolejowego, tramwajowego i samochodowego. Czyli wielkiej rewolucji w transporcie szynowym i drogowym. Zadeklarowała też pełną cyfryzację naszego kraju i dostęp do szybkiego internetu dla większej liczby Polaków.

O godzinie 10:57 kończąc swoje expose premier Kopacz prosiła o 100 dni spokoju (choć nie ogłosiła, że wybiera się na tak długi urlop). A najczęściej powtarzaną datą w jej przemówieniu był rok 2016.