Horoskop Margaret Thatcher

Premier Margaret Thatcher przypomniała Brytyjczykom ich dawną, imperialną pozycję w świecie.

Margaret Thatcher była najdłużej urzędującym brytyjskim premierem (pierwszą kobietą w historii Wyspy na tym stanowisku)  i jedyną kobietą wybraną na szefa partii politycznej. Jeszcze przed ukończeniem uczelni w Oxfordzie była prezeską uczelnianego koła konserwatystów. W trakcie swej późniejszej działalności deklarowała się jako zwolenniczka ograniczonej integracji europejskiej. Brytyjska „Żelazna Lady” urodziła się 13.10.1925 roku w Grantham (0W40, 52N56). Zachodnie źródła podają, że miało to miejsce o godzinie 9.00 GMT. Ale wystarczy rektyfikować godzinę urodzenia na o 2-3 minuty wcześniejszą i Ascendent przemieści się do dwadasamsy zacięcie walczącego Barana, w znaku nieustępliwego Skorpiona – co wraz z lokalizacją Marsa wydaje się należycie wyjaśniać jej dokonania.

Kosmogram: Margaret Thatcher (radix)

W jej kosmogramie, oprócz dominującej roli nieustępliwego, autorytarnego, surowego Saturna, położonego dokładnie na Ascendencie, wielką rolę odgrywa konfiguracja planetarnego Półkrzyża. W skład tej konfiguracji wchodzą, będące w opozycji Jowisz i Pluton, aspektowane kwadraturami Słońca i Marsa, obiektów reprezentujących energie yang, które pozostają w luźnej, 10-stopniowej koniunkcji. Ogniskiem Półkrzyża jest tu midpunkt Słońca i Marsa (140 28’ Wagi), tworzący ścisłe kwadratury do jowiszowo-plutonowej opozycji.

Jednak Półkrzyż staje się szczególnie ważny na terenach, gdzie tworzące go planety znajdują się na relokowanych osiach kosmogramu. We wschodniej części Ameryki Południowej i na południowym Atlantyku – na Ascendencie może być Słońce lub Mars, a na linii MC-IC opozycja Jowisz-Pluton. Sprzyja to promowaniu na tamtejszych terenach swojej dominującej pozycji i forsowaniu siłowych rozwiązań. Brytyjska „Żelazna Lady” wykazała się na tych obszarach polityczną nieustępliwością i militarną skutecznością podczas konfliktu brytyjsko-argentyńskiego w 1982 roku. Zareagowała na akcję Argentyny (2.04.1982 r.) błyskawicznie, z wojskowym zdecydowaniem i sprawnością – jakby mobilizowana do czynu położeniami Marsa i Słońca na relokowanych „falklandzkich” Ascendentach. W ciągu kilku dni po argentyńskim ataku wysłała brytyjską flotę z zadaniem odbicia Falklandów.

Kosmogram: Margaret Thatcher (relok. Stanley-Falklandy)

 

Konflikt z Argentyną toczył się, gdy Saturn tranzytował Ascendenty relokowane na okolice Falklandów, uruchamiając tym samym energie opisanego wyżej Półkrzyża. Wtedy tranzytujący Pluton od roku był w koniunkcji z natalnym Merkurym. Mars progresywny znajdował się jeszcze w pobliżu natalnego Ascendentu i Saturna, a progresywne Słońce pozostawało nadal w kwinkunksie do Plutona.

02.05.1982 roku Margaret Thatcher podjęła trudną, „generalską” decyzję i wydała dowódcy okrętu podwodnego rozkaz zatopienia torpedami argentyńskiego krążownika „General Belgramo” (61W32, 55S24)320 km od Wysp Falklandzkich. Wtedy Słońce tranzytujące tworzyło opozycję do natalnego Saturna, czemu jednocześnie towarzyszył aspekt kwadratury między kontaktowym Słońcem i kontaktowym Saturnem. Zarzucano jej później nadmierną surowość, a nawet bezwzględność.

Kosmogram: Margaret Thatcher (astro-fragm, Falklandy)

Mapa astrokartograficzna Margaret Thatcher ukazuje, jak ważne dla szefowej brytyjskiego rządu były Wyspy Falklandzkie. Są one ciasno obramowane liniami ascendentowymi Słońca i Marsa. W wyspiarskiej stolicy Stanley, dokładnie na relokowanym Ascendencie, znajduje się Słońce, a Mars jest w pobliżu Ascendentu relokowanego na siedzibę władz argentyńskich na kontynencie, w Buenos Aires.

Pluton, władca kosmogramu urodzeniowego, rezydujący w natalnym domu ósmym, opisującym w horoskopie polityka i jego rolę we wspólnocie gospodarczej, bankowości i resortach siłowych, przemieści się do relokacyjnego domu dziesiątego na obszar Falklandów i Argentyny. Dom dziesiąty to sfera władzy, kariery, stopniowego wzrostu społecznej odpowiedzialności i żmudnego organizacyjnego wysiłku, który może być uwieńczony awansem, ale tylko dzięki żelaznej dyscyplinie.

Pluton, władca kosmogramu urodzeniowego, rezydujący w natalnym domu ósmym, opisującym w horoskopie polityka i jego rolę we wspólnocie gospodarczej, bankowości i resortach siłowych, przemieści się do relokacyjnego domu dziesiątego na obszar Falklandów i Argentyny. Dom dziesiąty to sfera władzy, kariery, stopniowego wzrostu społecznej odpowiedzialności i żmudnego organizacyjnego wysiłku, który może być uwieńczony awansem, ale tylko dzięki żelaznej dyscyplinie.

Dzięki politycznej stanowczości (wynikającej zarówno z kosmogramu urodzeniowego, jak i relokacyjnego) dotyczącej spornego wyspiarskiego terytorium, premier Margaret Thatcher odniosła znaczący społeczno-polityczny sukces, przypominając Brytyjczykom ich dawną, imperialną pozycję w świecie.

Tekst jest fragmentem książki Jarosław Gronerta, „Strategia Kosmosu”.

Rysunki horoskopów pochodzą z programu Bogdana Krusińskiego, URANIA.