Horoskop Izraela. Radix i prognoza

Z horoskopu powstania państwa Izrael (14. 05. 1948. godz. 16. 32) można odczytać, że zawsze będzie Izrael w świecie widoczny i będzie nawet w centrum światowego zainteresowania {zawsze na afiszu, na scenie, na świeczniku, na pomniku}.

Widać tu niesłychaną konsekwencję, a nawet upór w dążeniu do celu i utrzymaniu zdobytych pozycji. Nie widać natomiast elastyczności, giętkości i zdolności do łatwego dopasowywania się {dostrajania}, do nadchodzących zmian.

Oczkiem w głowie państwa Izrael zawsze będą: układy, sojusze, traktaty, kontrakty, czyli partnerstwo z innymi, ale także otwarci wrogowie. Uparci nieprzejednani, konserwatywni, nieprzystępni. Oznacza to, że dla Izraela najważniejsze są związki i relacje z innymi ludźmi i innymi państwami. Tak więc Izrael, zawsze będzie uzależniony od wpływów zewnętrznych, czyli nie ma wielkich szans na samodzielność i niezależność, mimo wysiłków podejmowanych w celu zmiany tego stanu rzeczy.

Z horoskopu wynika również, że w partnerstwie z innymi trudno o kompromis i wzajemne ustępstwa, a niezwykle łatwo o rywalizację, walkę o dominację i dyktowanie warunków innym. Czyli Izrael jest trudnym partnerem w negocjacjach, z powodu swej nieustępliwości i niezmienności przekonań. Trafia jednak, zawsze na równie upartych przeciwników.

Historia zaś pokazała, boleśnie i tragicznie, chociażby w pierwszej połowie XXI w, do czego prowadzi kurczowe trzymanie się swoich racji, wynikające z tego ograniczenia, niezdolność do zręcznego przeprowadzenia efektywnych zmian w swoich planach, brak tolerancji dla innych i nie przyjmowanie do wiadomości obrazu i tempa galopujących zmian.

W horoskopie państwa Izrael mocno zaznaczone są rządy silnej ręki. Na szczytach władzy zawsze będą ludzie twardzi, skoncentrowani na własnej wizji społecznego szczęścia, opierający się na głęboko zakorzenionej tradycji, nieustannie to demonstrujący i chcący być niekwestionowanymi autorytetami, wymagającymi całkowitego posłuszeństwa. Niestety, grozić to może nadmiernym konserwatyzmem i brakiem tolerancji !!!

Rząd, sam nie potrafi się zreformować, to już raczej ludzie, z własnej wewnętrznej, „oddalonej” inicjatywy mają szansę doprowadzić do postępowych zmian na szczytach władzy. Porady zmian, pożądanych przez prostych ludzi, będą natury ekonomicznej. Właśnie transformacje gospodarcze, tak niepokojące prostego człowieka i zakłócające jego poziom bezpieczeństwa, doprowadzą do radykalnego przełomu w systemie wartości. A to dopiero wpłynie na zmiany w sposobie rządzenia państwem.

I tu właśnie olbrzymią rolę będzie miała do odegrania kobieta (kobiety ?!), na tyle silna, pewna siebie i światła, że może odmienić sposób rządzenia krajem. Astrologiczna prognoza (przy użyciu progresji sekundarnych) wskazuje że na początku i schyłku lat 20-tych XXI w, w przemianach rządowych mają silna wielką rolę odegrać kobiety. Nie oznacza to jednak, że silna wybitna kobieta, nie może tego uczynić wcześniej. A z pewnością wpłynie to na uelastycznienie polityki.

W horoskopie Izraela zaznaczone są wyraźne, wybitne korzyści finansowo-gospodarcze dzięki zagranicy. Dopóki istnieje zagranica, dopóty Izrael ma z niej finansowe korzyści. Trudno jednak wtedy doszukać się finansowej niezależności państwa.

Oznacza to, że jakiekolwiek zachowania w gospodarce światowej bardzo silnie będą odczuwalne w finansowej kondycji Izraela. Dopóki izraelscy finansiści zachowają intelektualną bystrość, zdolność przewidywania i ekonomiczną lotność. Dopóki potrafią wyprzedzić, a może nawet sprowokować przemiany w gospodarce światowej, to Izrael zyska.

Ale nawet najbystrzejszy, logiczny umysł, może się pomylić, jeżeli w swoim zadufaniu uzna, że najważniejsze w życiu jest logiczne myślenie, co samo w sobie już jest przecież pozalogiczne. Co będzie gdy gospodarka światową wstrząśnie totalny kryzys, a izraelscy ekonomiści nie uwzględnią tego w swoich planach ? Przecież już wielokrotnie, w przeszłości, gdy wydawało się, że świat się bezpiecznie i konstraktywnie rozwija, gdy ciągle wzrastał komfort i dobrobyt, nieoczekiwane ostre zakręty, zmieniały gwałtownie bieg kół historii.

I tak w horoskopie Izraela, przy całej skomplikowanej zależności od bliskiego i dalekiego świata zewnętrznego, wpisana jest również konieczność poświęcenia, głębokich refleksji, odkupienia, ofiarności, lub bycia ofiarą poprzez zagranicę. A dokładniej przez zbyt subiektywne patrzenie na sprawy zagranicy i swojego miejsca na Ziemi.

I jeżeli w nowożytnej historii Izraela zaznaczy się kiedyś znów cierpienie, to na skutek braku obiektywizmu, i braku zmian w polityce zagranicznej, co negatywnie odczują przede wszystkim ludzie prości i co spowoduje, kolejne poszukiwanie Ziemi Obiecanej.

Kalendarium pierwszej dekady XXI w. dla państwa Izrael

Progresywny Mars z 11 domu w kwadraturze do Uranu w domu 8.

Wizjonerskie i dynamiczne jednostki dysponujące odwagą i sporym refleksem dokonują radykalnych przemian – cięć w budżecie i swoich przyszłościowych planach gospodarczo-finansowych. Wiąże się to ze wzrostem niepokoju wewnętrznego.

Czas: (początek 2002 r.)

Tranzytujący Uran z 4-tego domu w kwadraturze do Słońca w domu 7.

Wymuszona zmiana, o charakterze niespodziewanej transformacji powodująca zakłócenia, a nawet utratę poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, a w konsekwencji kryzys w sojuszach i w partnerstwie. Potrzebne jest radykalne, nowe spojrzenie na tradycyjny obraz partnerów, sojuszników i przeciwników. Trzeba będzie zapewne szukać nowych partnerów, „po rozwodzie” z poprzednimi. Niespodziewane zmiany na światowym rynku, muszą zaowocować rewolucyjną zmianą systemu wartości w samoświadomości społeczeństwa i związkach z innymi państwami.

Czas: początek 2002 r. , ale było to sygnalizowane już wcześniej, w kwietniu i lipcu 2001 r.) Aby lepiej zrozumieć współczesność, należy cofnąć się pamięcią do grudnia 1979 r., maja i października 1980 r., a nawet do jesieni 1960 r. oraz zimy i początków lata 1961 r.

Tranzytujacy Uran z domu 4-go w opozycji do Marsa w domu 10-tym.

Możliwość nowatorskiej, konstruktywnej choć bardzo radykalnej i raptownej przemiany w sposobie sterowania państwem i siłom zbrojnym. Powód – ratowanie, utraconego bezpieczeństwa wewnętrznego. Może zajść konieczność zastosowania najnowszych, militarnych, „kosmicznych”, urządzeń i wynalazków, co przy okazji ożywi gospodarcze relacje ze światem.

Czas: kwiecień i lipiec 2002 r. oraz marzec 2003 r. Choć wypada sobie przypomnieć lata 1980 / 81, a nawet 1961 / 62 r.

Tranzytujący Uran z domu 5-go do Merkurego w domu 8-mym.

Tylko dla ludzi przewidujących, postępowych, światłych. Tylko dla uczonych i biznesmenów dysponujących wizjonerskimi umysłami oraz gotowością do gwałtownego poszerzenia swych horyzontów jest to korzystne. Ludzie umysłowo zamknięci odczują to jako nieprzewidywalną stratę, wykraczająca poza ich poziom pojmowania.

Czas: maj i lipiec 2005 r. oraz luty 2006 r.

Tranzytujący Neptun z domu 4-go do Plutona i Saturna w domu 10-tym.

Ludzie prości, zwykli, mogą być złożeni w ofierze zbyt nieprzejednanej i konserwatywnej polityki rządu. Posunięcia władz nie są w stanie przywrócić rozchwianego poczucia bezpieczeństwa. A sama władza dyskutuje z własnym pojęciem szczęścia swych obywateli.

Czas: marzec, lipiec 2003 r. styczeń, październik 2004 r., sierpień, marzec, styczeń 2006 r.

Progresywny Merkury wstępuje w znak Raka.

Potrzeba bezpiecznego powrotu do korzeni, do źródeł. Zwrócenie się do tradycji, chęć schowania się, a nawet ucieczki przed zbyt radykalnymi zmianami w mentalności i biznesie.

Czas: sierpień 2006 r.

Progresyjny Mars z domu 11-tego w kwadraturze do Jowisza w 2-gim domu.

Do odważnych świat należy. Szybkie ale i ryzykowne działania finansowe, zagraniczne inwestycje, nadmierny rozmach, brak ideologicznych kompromisów.

Czas: listopad 2007 r.

Tranzytujący Neptun z domu 4-go do Słońca w domu 7-dmym.

Zbyt łatwo stać się ofiarą (cierpią nie tylko ludzie prości) na skutek nierzeczywistej, nieprawdziwej oceny sojuszników i wrogów. Iluzja własnej mocy, przesadna pewność siebie może przynieść tylko rozczarowanie wobec sojuszników, nie docenienie przeciwników i utratę stanu posiadania. Najtrudniejsze, (bo nierozpoznane) dla Izraela zagrożenie i wyzwanie w pierwszej dekadzie XXI w. -„I jeżeli w nowożytnej historii Izraela zaznaczy się kiedyś znów cierpienie. . . „!

Czas: kwiecień, sierpień 2008 r. , luty 2009 r. Koniecznie trzeba cofnąć się w czasie i przeanalizować rok 1967.

Tranzytujący Neptun z domu 4-go do Marsa w domu 10-tym.

Groźba utraty militarnej sprawności, precyzji, mobilności i zdecydowania, przy ograniczonej świadomości tego stanu rzeczy. W efekcie, mogą być błędne posunięcia na szczeblu wojskowym i niepotrzebne straty.

Czas: kwiecień, październik 2010 r. , luty, październik, grudzień 2011 r.)
Warto wrócić pamięcią do przełomu lat 1969 / 70 r.

Tranzytujący Pluton z domu 2-go w kwinkunksie do Słońca w domu 7-mym.

Kosztowna, wymuszona sytuacja gospodarcza rewizja kontraktów w biznesie i układów w polityce. Niechętnie przyjęta zmiana skali ocen w wartościowaniu przyjaciół i wrogów.

Czas: styczeń, maj, grudzień 2005r). Pomoże przypomnienie sobie sytuacji w latach 1953 / 54 r. i 1992 / 93 r.

Tranzytujący Pluton w domu 2-gim w koniunkcji z Jowiszem i w trygonie do Marsa w domu 10-tym.

Konieczna i nieuchronna transformacja w systemie wartości i światopoglądzie. Religijny przełom. Po przeobrażeniach religijno-gospodarczych finansowe rekiny (młode) mają się dobrze, płotki i flądry gorzej (jeżeli jeszcze zostaną).

Czas: rok 2007 i 2008

Tranzytujący Saturn w koniunkcji z Merkurym w domu 8-mym.

Zahamowanie inwestycji i gospodarczego rozwoju. Okrojenie wydatków na nauki humanistyczne. Zamiast umysłowej lotności i zdolności do improwizacji pojawia się sztywne trzymanie się tradycyjnego światopoglądu.

Czas: lipiec, grudzień 2001 r., kwiecień 2002 r.

Tranzytujący Saturn w koniunkcji z Uranem w domu 8-mym i w opozycji do Jowisza w domu 2-gim.

Zamrożenie nowatorskich posunięć inwestycyjnych. Rząd nie akceptuje finansowego ryzyka ale i postępu, wzywając do oszczędności w obliczu finansowych trudności.

Czas: od lata 2002 r. do wiosny 2003 r.

Tranzytujący Saturn w koniunkcji z Wenus w domu 9-tym.

C. d. oszczędnościowych zaleceń rządu i zahamowań w wymianie handlowej z zagranicą.

Czas: lipiec 2003 r.

Tranzytujący Saturn z domu 9-go w kwadraturze do Neptuna w 12-tym domu.

Szukanie kozła ofiarnego. Czy okaże się nim ktoś z władz, czy władza wskaże winowajcę zastępczego?

Czas: wrzesień, grudzień 2003 r., maj 2004 r.

Tranzytujący Saturn w domu 10-tym w koniunkcjach z Księżycem, Plutonem, Saturnem radix i Marsem.

Kto wtedy, tzn. od sierpnia 2005 r. po wrzesień 2007 r. zasiądzie na najwyższych stanowiskach w państwie tego posunięcia na długie lata zaznacza się w polityce Izraela.

Tranzytujący Jowisz w koniunkcji z Wenus w domu 9-tym.

Mnóstwo możliwości na ponowne ożywienie korzystnych, finansowych i towarzyskich kontaktów z zagranicą – początek sierpnia 2001 r. Szansa na łatwą kontynuację tychże – w czerwcu 2002 r.

Tranzytujący Jowisz w domu 10-tym, w koniunkcjach z Księżycem, Plutonem, Saturnem i Marsem.

Łatwo awansować tym, którzy posiadają korzystne powiązania kapitałowe z zagranicą.

Czas: od sierpnia 2002 r. do września 2003 r.
KFAR-SABA, 29.09.2001 g. 19.35