Kosmogram silny – tranzyty fatalne

Bernard Cazeneuve (02.06.1963. godzina 11:15 w Senlis) francuski minister spraw wewnętrznych. Patrząc w jego kosmiczną mandalę zobaczymy człowieka silnego, o solidnym przygotowaniu do autorytarnego przywództwa. Potrafiącego twardo narzucać swoją wolę, choć wystrojoną w atrybuty dyplomacji. Polityka zdolnego do zdecydowanych, szybkich reakcji na zmieniające się sytuacje. Opisuje to obsadzona ciałami niebieskimi lewa strona kosmogramu, z Ascendentem w Lwie, Słońcem w sektorze 10, obsadą sektora 1, z dwiema złączeniami Marsa z Uranem i Ceres z Plutonem oraz koniunkcja Merkurego z Wenus tuż przy Medium Coeli.

Bernard Cazeneuve (02.06.1963. godzina 11:15 w Senlis) francuski minister spraw wewnętrznych. Patrząc w jego kosmiczną mandalę zobaczymy człowieka silnego, o solidnym przygotowaniu do autorytarnego przywództwa. Potrafiącego twardo narzucać swoją wolę, choć wystrojoną w atrybuty dyplomacji. Polityka zdolnego do zdecydowanych, szybkich reakcji na zmieniające się sytuacje. Opisuje to obsadzona ciałami niebieskimi lewa strona kosmogramu, z Ascendentem w Lwie, Słońcem w sektorze 10, obsadą sektora 1, z dwiema złączeniami Marsa z Uranem i Ceres z Plutonem oraz koniunkcja Merkurego z Wenus tuż przy Medium Coeli.

Szkopuł w tym, że minister Cazeneuve musi się teraz borykać z wyjątkowo skomplikowanymi wyzwaniami towarzyszącymi nieharmonijnym tranzytom. Najtrudniejsze zaczęły się od czasów objęcia funkcji szefa MSW. W latach 2014-2015 do Ascendentu były trzykrotne półtora-kwadratury Urana i pięciokrotne półtora-kwadratury Plutona. Wtedy też oba te ciała niebieskie tranzytowały po trzykroć półtora-kwadraturami natalnego Marsa. Czyli tranzytujący midpunkt kwadratur Urana z Plutonem był w pobliżu Descendentu. Następnie (2015-2016) bieżący Uran był w trzykrotnej opozycji do Księżyca. W tych samych latach Pluton tranzytuje pięciokrotnymi kwadraturami natalny Księżyc. Wymieniona seria planetarnych tranzytów z pewnością zmusiła do zmobilizowania wszelkich sił, by sprostać trudnościom niespotykanym wcześniej w takim natężeniu. Ale obecnie nie ma już tranzytów mobilizujących. Są teraz takie, które wzbudzają mnóstwo wątpliwości i sprawiają wrażenie pochłaniającego go fatum. Poczucie niskiej skuteczności swoich poczynań, a nawet bezradności będzie mu towarzyszyć w trakcie niemal jednoczesnych nieharmonijnych aspektów tranzytującego Neptuna i Saturna do natalnego Słońca. Neptun będzie w trzykrotnej kwadraturze w latach 2016-2017, a Saturn w trzykrotnej opozycji w roku 2016 do Słońca radix. Te ciała niebieskie tworzą obecnie między sobą kwadraturę (opisywaną przeze mnie w szeregu publikacji) – odzwierciedlającą niedowład władz i służb państwowych na całym globie. Zatem na trudne czasy, opisywane nieharmonijnymi tranzytami (siedmiokrotne kwadratury Urana z Plutonem w latach 2012-2015 i trzykrotne kwadratury Saturna z Neptunem w roku 2016) do władz państwowych muszą trafić politycy o równie trudnych tranzytach i progresjach w kosmogramach natalnych. Nie ma dla człowieka większych trudności, niż te które towarzyszą długotrwałym seriom nieharmonijnych tranzytów planet wolnobieżnych (Pluton, Neptun, Uran, Saturn) do Słońca, Księżyca i Ascendentu. Wszystkie z nich ma francuski minister – a w związku z tym jego resort oraz społeczeństwo, któremu ma zapewnić bezpieczeństwo.

Francja to kraj o mocarstwowej historii i ambicjach. Jej armia dysponuje setkami głowic jądrowych i środkami ich przenoszenia, zaś gospodarka ma 58 elektrowni atomowych. Jednak kraj z imponującą stalową wieżą w stolicy słabnie wewnętrznie. A szczególnie niepokojące jest w nim wzrastające, a nie malejące zagrożenie terrorystyczne. „Tryb alarmowy” dostrzeżemy w kosmogramie Bernarda Cazeneuve w trwającej przez tegoroczne lato koniunkcji progresywnego Księżyca z progresywnym Marsem. A jego błędy w interpretacji obecnej rzeczywistości towarzyszą utrzymującej się dwa lata kwadraturze progresywnego Merkurego do natalnego i progresywnego Neptuna.