Fenomen Prince’a…

Fenomen Prince’a jest astrologicznie wyrażony przede wszystkim prominentnie ulokowaną międzyplanetarną konstrukcją YOD (Palec Boży).

Składa się ona z silnie postawionego Marsa w Baranie w porfiriańskim sektorze piątym tworzącego kwinkunksy do Neptuna w sektorze dwunastym i do władającego Ascendentem Plutona dokładnie na Medium Coeli. Mars w Baranie w sektorze piątym umożliwia dynamicznie i ekspresyjnie wyrażanie twórczych potencjałów. Ale nie nabrały by one ponadczasowej wartości bez powiązań z dwiema planetami pokoleniowymi – Plutonem i Neptunem, będącym władcą porfiriańskiego sektora piątego. Ponadczasowej kreatywności sprzyja także słaby trygon marsowo-uranowy. Będąca na dalszym planie druga konstrukcja YOD, składa się z Neptuna w kwinkunksach do Merkurego w Bliźniętach w sektorze siódmym i opisanej lokalizacji Marsa. choć aspekty Merkurego nie są tu ścisłe, to jego rangę podkreśla położenie w znaku Bliźniąt, którym włada. Podobnie jest z aspektami i lokalizacją Marsa we władanym przez siebie znaku Zodiaku oraz Neptunem „nurkującym z upodobaniem” w sektorze dwunastym. Zatem w obu konfiguracjach YOD (pierwszo i drugoplanowej) występują Neptun i Mars powiązane z zasobami twórczymi rodem z sektora piątego.

Wytężoną, nieustanną pracę umysłu usiłującego rozpoznawać i integrować przeciwieństwa dostrzec można w konfiguracji T-Krzyża. Tworzy go Merkury w kwadraturach do Plutona i Księżyca, położonych na krawędziach osi MC-IC. Zaś ścieranie się różnych gustów oraz koncepcji sztuki, piękna i artyzmu dostrzeżemy w kolejnym T-Krzyżu – wenusowo-neptunowo-uranowym. Gdzie na „skrzyżowaniu kosmicznych dróg” dochodzi do spotkania-konfrontacji perfekcjonistycznego klasycyzmu (Wenus w Byku w sektorze szóstym) z mistyczną subtelnością (Neptun w sektorze dwunastym) i z improwizacyjnym nowatorstwem (Uran w sektorze dziewiątym). I co ciekawe, Uran w Lwie położony w połowie dwadasamsy Skorpiona, gdy zostanie przeniesiony umownie do znaku Skorpiona – znajdzie się tuż przy natalnym Ascendencie.

Znana wszechstronność i szybkość uczenia się (Słońce, Merkury w Bliźniętach) umożliwiła muzykowi śpiewanie głosami kilku wokalistów, biegłe granie na kilkudziesięciu instrumentach oraz częstą zmianę wizerunków i preferowanych styli. Zaś magnetyczne oddziaływanie na innych to już domena Ascendentu w Skorpionie i ulokowanie jego władcy na MC w opozycji do Księżyca w Rybach.

Jednak nie można być wielkiej klasy artystą bez emocjonalnej subtelności skorelowanej z inspiracją i natchnieniem. Za tę część potencjałów odpowiada położony blisko Immum Coeli Księżyc w Rybach w trygonie z Neptunem w sektorze dwunastym. Oś MC-IC (ważniejsza w tym przypadku niż oś horyzontalna) działa tu jak nasycona potężnymi emocjami dźwignia. Dzięki niej to co dzieje się w głębinach bogatego delikatnością i rzewnością wnętrza – z pełną mocą wywindowane może być na szczyt. Na jednym jej krańcu (IC) jest lunarna wrażliwość i liryczność, a na drugim plutoniczne pasje oraz ambicje (władca Asc w Skorpionie na MC). Właśnie ulokowanie ciała niebieskiego władającego Ascendentem na szczycie nieba sprzyja ambitnej wspinaczce na społeczne wyżyny. A wręcz obsesyjna samokontrola towarzyszy temu, gdy wymienioną rolę pełni Pluton.

Wielu jest nieutalentowanych, ale sławnych. Wielu jest utalentowanych, ale niepopularnych. W kosmogramie Prince’a widać nieczęste powiązanie wyjątkowych talentów z realizacją ambicji, by zostać uhonorowanym, a właściwie ukoronowanym. Głównym wyznacznikiem tego jest opisana konstrukcja YOD. Czyli kosmiczne ukoronowanie „Księcia”.

Kwinkunksowa relacja solarno-ascendentowa oraz nieharmonijne powiązania ciał niebieskich w Bliźniętach z obiektami w Rybach i Strzelcu pokazują jak bardzo skomplikowaną, złożoną postacią był artysta Prince Roger Nelson. Przy tak wielkiej charakterologicznej różnorodności obranie strategii kameleona jest niezbędne nie tylko dla odniesienia sukcesu – ale i dla przetrwania. A o borykaniu się ze sprzecznościami do samego końca świadczy chociażby koniunkcja progresywnego Słońca z progresywnym Uranem, przy jednoczesnej opozycji tranzytującego Saturna wraz z kwinkunksem bieżącego Plutona do Słońca natalnego. Prince – urodził się 07.06.1958, o godzinie 18:17 w Minneapolis.