Regulamin sklepu


Regulamin świadczenia usług sklepu jarekgronert.pl

§ 1

jarekgronert.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jarosław Gronert. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie jarekgronert.pl.

§ 2

jarekgronert.pl jest internetową księgarnią, za pośrednictwem której użytkownicy mogą nabywać książki.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem jarekgronert.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 2. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę jarekgronert.pl/zamowienie w celu wypełnienia formularza zamówienia: adresu, sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

§ 5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a jarekgronert.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek jarekgronert.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, jarekgronert.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego, a niewadliwego towaru, jarekgronert.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi jarekgronert.pl.