Rok 2001 czasem bezwzględnej, brutalnej walki

Walka zarówno o przetrwanie, jak i sukces zawodowy, finansowy i polityczny. Piętno Saturna i Plutona w dziejach świata w XX i XXI wieku.

Największe wyzwania i najostrzejsze, najgłębsze szlify charakteru wywołują w ludzkim życiu nieharmonijne tranzyty Plutona i Saturna. I jednostki, i całe społeczeństwa doświadczają podczas (często kilkuletniego) ich trwania wielkich transformacji, wymuszonych przekształceń, mrocznych tajemnic, nawału obowiązków, zwiększonej odpowiedzialności, konieczności ciężkiej pracy. Życie przestaje być wtedy lekkie, łatwe i przyjemne, a zaczyna przypominać niebezpieczny przemarsz przez podziemny labirynt, przez niedostępne, górskie szczyty lub długi rejs w nieznane w czasie potężnego huraganu.

W przeszłym stuleciu szlaki Saturna i Plutona krzyżowały się:

w maju 1915r. (koniunkcja) – wtedy I wojna światowa przerodziła się po storpedowaniu pasażerskiej „Lusitanii w wojnę morską totalną. Niemcy używają gazów bojowych, Turcja dokonuje pogromu ludności ormiańskiej.
w październiku 1922r. (kwadratura rozbieżna) – wtedy w USA mafia czerpie ogromne zyski po ustawie o prohibicji. w Europie faszysta Mussolini rozpoczyna marsz na Rzym i powstaje ZSRR.
w 1931r. trzykrotne opozycje) – towarzyszyły narodzinom i rozwojowi faszyzmu w Niemczech, stalinizm w Rosji, a miliony bezrobotnych walczyły o przeżycie w Europie i Ameryce.
w sierpniu 1939r. i marcu 1940r. (kwadratury zbieżne) – bez komentarza.
w sierpniu 1947r. (koniunkcja) – wyraźna już zimnowojenna rozgrywka atomowych mocarstw, niepodległość Indii i Pakistanu – wkrótce krwawo z sobą walczących. W Polsce akcja „Wisła”. Rok póżniej powstaje państwo Izrael.
w październiku 1956 r. (kwadratura rozbieżna) – powstanie ludowe na Węgrzech, atak Anglii, Francji i Izraela na Egipt, nagła \”wizytacja\” N. Chruszczowa w Polsce na VIII Plenum KC PZPR. Armia amerykańska przekazuje komputery do użytku cywilnego.
na przełomie 1965 / 66 r. (trzykrotna opozycja Saturna do Plutona, wspomaganego koniunkcją z Uranem) – Eskalacja wojny w Wietnamie. Masowa dekolonizacja Afryki. Powstaje Organizacja Wyzwolenia Palestyny. Rewolucja kulturalna w Chinach. Międzynarodowy terroryzm rozwija się gdy Kuba organizuje obozy szkoleniowe, przy udziale instruktorów z Układu Warszawskego. Rok później izraelska „wojna sześciodniowa”.
na przełomie 1973 / 74 r. (trzykrotna kwadratura zbieżna) – aspektująca np. Medium Coeli USA, afera Watergate, dymisja Nixona, początek klęski USA w Wietnamie, kolejna wojna izraelsko – arabska. Pucz wojskowy w Chile, przewrót wojskowy w Etiopii – koniec cesarstwa, Turcja zajmuje część Cypru.
w 1982 roku (koniunkcja) – Konflikt brytyjsko – argentyński na Falklandach, Izrael atakuje Liban i OWP zmuszona jest opuścić ten kraj, kres ery Breżniewa, w Polsce do końca roku trwa jeszcze stan wojenny.
na przełomie 1993 / 94 r. (trzykrotna kwadratura rozbieżna) – trudne przemiany w popeerelowskiej Polsce. wojna domowa w byłej Jugosławii. Świat dowiaduje się o długotrwałych czystkach etnicznych w Afryce, rozpoczyna się krwawa wojna rosyjsko-czeczeńska.
na przełomie lat 2000 / 2001 (trzykrotna opozycja).

A w przyszłości:

na przełomie 2009 / 2010 (trzykrotna kwadratura zbieżna) – aspektująca m. In. Medium Coeli USA.
w roku 2020 (koniunkcja) – wszystko i wszyscy pod kontrolą.
na przełomie 2028 / 29 roku (trzykrotna kwadratura rozbieżna) – aspektująca Medium Coeli Polski.
na przełomie lat 2035 / 36 (trzykrotna opozycja) – aspektująca Ascendent Polski (być może najtrudniejsze dla nas wyzwanie w nowym stuleciu). Będzie to w dużej mierze konsekwencją trzykrotnej opozycji Saturna do Neptuna w latach 2006/07, aspektującej ascendent horoskopu Polski.

Trzeba wtedy zmobilizować się do maksymalnej czujności, koncentracji, wytrwałości i gotowości do otworzenia zupełnie nowego rozdziału w życiorysie. Tylko ktoś odważny, gotowy do zaakceptowania totalnych (często narzuconych przez los) zmian, potrafi je konsekwentnie i sensownie wykorzystać.

Pluton i Saturn testują najsłabsze ogniwa w łańcuchu ludzkiego życia i jeżeli nie da się ich umocnić, powodują ich eliminację, najczęściej bolesną. Nieharmonijne wpływy obu planet zmuszają do bezwzględnej brutalnej walki o przetrwanie, poprzez eliminowanie stojącej na przeszkodzie konkurencji. Ich konsekwencją są z reguły trudne przemiany gospodarcze, polityczne i zawodowe.

Zaraz na progu tysiąclecia odczujemy wpływ trzykrotnej opozycji Saturna do Plutona, w sierpniu i listopadzie 2001 roku i w maju 2002 roku.

Z pewnością wyostrzy się wtedy walka zarówno o przetrwanie, jak i o sukces zawodowy, finansowy i polityczny. Rywalizacja przybierze charakter totalny, zgodnie z założeniem, że zwycięzca bierze wszystko. Przeciwnicy będą jednak najwyższej klasy potęgami, uznającymi, że jedyną zasadą walki jest: żadnych zasad. Pluton i Saturn oznaczają nieuchronność, ale i głębię doświadczeń i często ważniejsze będzie to, co się dzieje za kulisami, w ukryciu, a wszelkie komunikaty i komentarze należy czytać między wierszami.

Potrójna opozycja Saturna do Plutona zaistnieje między 12,5 st. a 16,5 st. w znakach Bliźniąt i Strzelca aspektując od drugiej połowy 2001 roku np. Ascendent Stanów Zjednoczonych. Wymusi ona utwardzenie stanowiska w działaniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kraju. USA znajdą się przed narzuconą koniecznością stania się żandarmem- znacznie surowszym niż dotychczas. Obserwacje i wnioski dotyczące losu USA polecam naszym przyszłym politykom (choć nie tylko im), gdyż przed podobnym, choć trudniejszym wyzwaniem stanie Polska na przełomie 2035/ 36 roku.

Na początku XXI wieku na naszym podwórku wpływ Saturna i Plutona odczuje m. in. Andrzej Olechowski, najintensywniej od maja do jesieni 2002 roku. Najtrudniejsze w jego życiu wyzwania i wymuszone przeznaczeniem obowiązki zastąpią potrzebę wygody i komfortu, a wszystkich potencjalnych sojuszników powinien wtedy starannie, precyzyjnie i ostrożnie rozpoznać i ocenić.

W najbliższej przyszłości powiązania innych planet z Saturnem i Plutonem sprawią, że od maja do września 2001 r. świat ogarnie totalna rywalizacja polityczna i gospodarcza. Nie ominie to i naszego kraju i odczujemy potrzebę ostrych, dynamicznych rozwiązań w maju i w czerwcu, mnóstwo dylematów i skomplikowanych pytań w lipcu, a w czerwcu ponownie przeżyjemy bezwzględną walkę o władzę i pieniądze.


Opublikowano 04.2001 w kwartalniku „Forum Psychologiczne” nr 2 (4)