Saturn w Strzelcu, nowe-stare doktryny

Od kiedy Europa narzuciła reszcie świata swoją rachubę czasu, wszędzie władcą każdego kosmogramu Nowego Roku stał się Saturn. W znaku Koziorożca jest bowiem Słońce każdego 1 stycznia. Datę tę władze chętnie wykorzystują do wprowadzenia serii ustaw, przepisów regulujących życie podległych sobie społeczeństw. Zatem 30 letnia wędrówka Saturna przez kolejne znaki zodiaku (2,5 roku w znaku) pokazuje zmiany w sposobie zarządzania ludami oraz modyfikacje polityki wewnętrznej i międzynarodowej prowadzonej przez rządy państw.

Saturn egzaminuje, weryfikuje, testuje to, z czym ma kontakt. Wygasza to co zbędne, słabo umocowane, niepraktyczne, nierzeczywiste, co już się przeterminowało. Władca Czasu  może umacniać jedynie tych, którzy potrafią cierpliwie ale nie bezproduktywnie czekać na zrealizowanie ambicji i planów. Podnosi świadomość istnienia ograniczeń i konieczności liczenia się z nimi. Jego credo brzmi: „powolutku, aż do skutku”.

Saturn w Strzelcu będzie sprawdzianem wiarygodności, trwałości i zasadności obowiązujących na naszym globie kodów etyczno-moralnych. Pomoże odróżnić te ponadczasowe od koniunkturalnych, czy chwilowo modnych. Zaobserwujemy zamieranie ideologii zmierzających do swego kresu, ale i umacnianie tych, które nadal będą żywe oraz powolną konsolidację tych – rodzących się w bólach. Rozkwitnie fundamentalizm ideologiczny, zarówno świecki jak i religijny. Towarzyszyć będzie temu testowanie moralności środowisk aspirujących do miana elit. Będzie to wielka kosmiczna, a więc i społeczna weryfikacja ludzi piastujących stanowiska tzw. społecznego zaufania i pracujących w takich zawodach. W szkolnictwie (zwłaszcza wyższym) powinno nastąpić zaakcentowanie nauczania wymiernych umiejętności w miejsce abstrakcyjnych, niepraktycznych z łatwo dostępnymi dyplomami studiów, szkół, kursów, szkoleń. Tranzytujący Saturn zweryfikuje i uwiarygodni bądź podważy oprawione w ramkach certyfikatami. Będzie się starał właściwie skorelować umiejętności z uprawnieniami. Przeegzaminuje również organy uczelniane wydające dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu.

Saturn w znaku zodiaku władanym przez Jowisza nakaże również zwrócić uwagę na podziały terytorialne na naszym globie i przynależności poszczególnych terenów. Państwa wyznające politykę ekspansji, bardziej gorąco zapragną przesuwać słupy graniczne. Oczywiście w miarę odnoszonych sukcesów jeszcze powiększając swój apetyt. Wobec tego wyznaczone niegdyś granice nie będą stabilne, a ruchome. Przestrzenie niezagospodarowane, lub słabo strzeżone przez właścicieli będą się kwalifikować do zmiany statusu przynależności i padać łupem silniejszych, lepiej zorganizowanych, a chociażby śmielszych. Nowe regulacje prawne ściślej określą reguły zachowania obywatela, zbiorowości i państw. Będzie to czas dobry dla uporządkowania polityki migracyjnej.

Saturn w Strzelcu ograniczy, wyhamuje to, co się nadmiernie i już patologicznie rozrosło, a pozwoli umocnić się temu, co ma rację bytu nawet w odległej przyszłości!
Jednymi z pytań ważkich dla Polaków, a szczególnie nacji mieszkających na wschód i południe od nas będą zapewne takie: jak się będą przesuwać granice rozwoju państwa islamskiego i Rosji.

Głównym zadaniem tranzytującego Saturna jest wykonanie komendy SPRAWDZAM! Jego pobyt w Skorpionie to była głównie weryfikacja sensowności światowej gospodarki, sektora bankowego i wszechobecnych służb kontrolujących obywateli w sposób tajny i jawny. Tranzyt Saturna przez znak Strzelca przyniesie sprawdzenie rzetelności i wiarygodności światowej klasy politycznej, środowisk naukowych, prawniczych i stanu kapłańskiego. Rozgraniczy idealistów od ideowców i ideologów. Utrudni życie moralnym oszustom.