„Sto lat” temu tłumaczyłem…

„Sto lat” temu tłumaczyłem na wykładach i pisałem, że jesteśmy jedynym krajem, który w chwili przyjmowania do Unii europejskiej miał Marsa dokładnie na warszawskim Descendencie.

Zatem to Mars i sektor siódmy jest w tym kosmogramie najważniejszy. A do UE przystąpiły wtedy Węgry, Czechy, Słowacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowenia, Cypr i Malta. Było to o północy 01 maja 2004 roku. Dla jednej części  nowo przyjętych krajów oś Asc-Desc była w znakach Strzelec-Bliźnięta, a dla drugiej w znakach Koziorożec-Rak. Zasadniczo zmienia to rangę ciał niebieskich w kosmogramach wstąpienia do UE. W Berlinie najbliżej Ascendentu w Strzelcu był wtedy Pluton. I to Niemcy miały mieć rolę bankiera ale i zamaskowanego kierownictwa oraz krypto-żandarma. Teraz w kosmogramach z 1 maja 2004 roku progresywne Słońce rozluźniło już kwinkunks do Plutona. Dopóki był on ścisły, Berlin ustami i rękoma UE przekazywał własne warunki krajom unijnym. Ale wraz z osłabieniem aspektu progresywnego Słońca do Plutona zmniejsza się moc niemieckiego dyktatu. Odczują to kraje uczestniczące od 2004 roku w UE, ale także i te, które nas przyjmowały. Tym bardziej, że w styczniu 2016 roku progresywny Księżyc na kilka tygodni jest koniunkcji z Uranem. I wpływa to wtenczas na rozwój emocji wolnościowych. Z kolei buntowniczy Uran tranzytujący szykuje się do trzykrotnych koniunkcji z Merkurym, który włada w opisywanym kosmogramie sektorem siódmym. Koniunkcje te uściślą się w kwietniu i listopadzie 2016 roku i lutym 2017 r. Zmuszą do redefinicji unijnych traktatów, gdyż pojawią się odmienne koncepcje współzależności i współpracy. Mocno zaznaczą się tendencje autonomiczne koalicjantów, zwłaszcza niektórych z tzw. „nowej unii”. Będzie to wbrew programom krajów „starej unii”, bo na Ascendencie brukselskim w 14°16´ Strzelca w lutym 2016 pojawi się tranzytujący Saturn. Pozostanie w pobliżu Asc do połowy maja br. I po długiej retrogradacji ponownie przekroczy Asc w środku jesieni. Na Ascendencie berlińskim Saturn ulokuje się w grudniu 2016 r. Najbardziej asertywna i żwawa reakcja na koniunkcje tranzytującego Urana do Merkurego władającego sektorem siódmym będzie nie w Bratysławie, czy Pradze ale w Warszawie. Tam gdzie w kosmogramie wstąpienia do UE, na Descendencie w Bliźniętach jest Mars.

Poniżej kosmogram wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
Poniżej kosmogram wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Dla przypomnienia: sektor siódmy to sojusze, unie, koalicje, alianse, traktaty, umowy, kontrakty, umowy, związki, partnerstwo, małżeństwo oraz jawni, otwarci wrogowie. Zatem w sektorze siódmym następuje uświadomienie sobie, kto jest przeciwnikiem, a kto sojusznikiem. A wybranie sojusznika, oznacza także określenie przeciwnika. Koalicje zawiera się dla wzajemnego wzmocnienia się aliantów i przeciwko wrogom. O ile w sektorze pierwszym jest miejsce na inicjatywy własne, to w sektorze siódmym pochodzą one z zewnątrz. Niezbędna jest tu sztuka dyplomacji, będąca rozwinięciem sztuki uwodzenia. Dzięki niej można sprowokować takie inicjatywy innych na jakich nam zależy.

Dla porównania kosmogram rozpoczęcia w Parlamencie Europejskim debaty o sprawach Polski. Ma się ona rozpocząć 19 stycznia 2016 roku o godzinie 16:00. Wtenczas także najsilniej obsadzony ciałami niebieskimi będzie Descendent. Znajdzie się tam koniunkcja retrogradującego Merkurego z Plutonem. Będziemy zatem obserwować jak wielka jest siła przymusu stosowanego w obrębie państw unijnych. I to wobec naszego kraju.

Poniżej kosmograf debaty o Polsce w Parlamencie Europejskim
Poniżej kosmograf debaty o Polsce w Parlamencie Europejskim

Polecam także swój tekst opublikowany na Facebooku z 13 września 2015 r. pt. „Polska w Unii Europejskiej”.