Fragmenty książki „Strategia Kosmosu”

Astrokartografia i relokacja w kulturze oraz geopolityce, polskie akcenty w astrokartografii, astrologiczna przestrzeń lokalna i relokacja w synastrii.

Spis treści:

Relokacyjne i astrokartograficzne doświadczenia wykazują, że w każdej krainie, do której się relokujemy, można uruchomić inny zakres mocy zawartych w kosmogramie urodzeniowym. Dlatego warto znać kosmogram natalny i jego relokacyjne modyfikacje, zanim zapadną ważne emigracyjne (lub tylko turystyczne) decyzje naruszające chwiejną równowagę woli i przeznaczenia.

Dzięki dobrze przemyślanej relokacji można zmaksymalizować lub zminimalizować wpływ nadchodzących tranzytów i progresji. Poprzez wyjazd w mądrze wybrane miejsca świata wyjść im naprzeciw, lub umykać przed ich nieporządanym wpływem. Układ Słoneczny stanowi dla Ziemi najbardziej wyczuwalną i czynną cząstkę Kosmosu. Astrologia ukazuje powiązania ziemskich procesów życiowych z pulsującymi nieustannie cyklicznymi zmianami w obrębie tegoż Układu. Obserwowany przez nas ruch planet przemierzających niebiańskie szlaki jest wynikiem ich własnego obiegu wokół centralnie położonego Słońca oraz wynikiem ruchu wirowego Ziemi dookoła własnej osi. Wszystkie te rodzaje ruchów (drgań kosmosu) mogą służyć do oceny otaczającej człowieka rzeczywistości. Pozwalają one opisać predyspozycje człowieka, z którymi przyszedł na świat oraz możliwości i kierunki ich rozwoju, występujące w określonych przedziałach czasowych – w różnych miejscach świata.

Horoskop to symboliczna kosmiczna fotografia, będąca obrazem nieba obserwowanego w momencie i miejscu urodzenia. To zatrzymany w kadrze (w chwili narodzin) kosmiczny film z przemieszczającymi się nieustannie planetarnymi aktorami, prezentującymi swoje możliwości na zodiakalnej scenie przed ziemską widownią, żywo reagującą na przedstawiany jej spektakl, w którym – chcąc nie chcąc – człowiek sam uczestniczy.

Astrologia funkcjonuje w oparciu o ruchy, jakie wykonuje Ziemia w przestrzeni kosmicznej. Ruch obiegowy naszej planety wokół Słońca wyznacza znaki zodiakalnego kręgu, a ruch wirowy wokół własnej osi – domy horoskopu. Wszystkie obiekty zaznaczone na horoskopowym diagramie są obserwowane z punktu widzenia naszego „ziemskiego wehikułu”, mknącego nieustannie przez Kosmos. Wszelkie astrologiczne obliczenia niezbędne do wykreślenia horoskopu wykonywane są dla środka naszej planety oraz dla określonych miejsc na jej powierzchni. Dopóki człowiek żyje wyłącznie na planecie Ziemia, astrologia siłą rzeczy musi być geocentryczna, a dokładniej topocentryczna i homocentryczna.

W astrokartografii i relokacji większą wagę przykładamy do domifikacyjnych przekształceń, a nie do zodiakalnego rozkładu planetarnych energii. Jest tak dlatego, że w kosmogramach relokacyjnych nie ulegną zmianie położenia planet w znakach zodiaku. Zmieni się tylko lokalizacja ciał niebieskich w domach horoskopu. W domach relokacyjnych, a więc innych niż w kosmogramie urodzeniowym, planety będą oddziaływać silniej lub słabiej niż w horoskopie natalnym. Także międzyplanetarne aspekty reloskopu zmienią zakres swego oddziaływania (bez zmiany odległości kątowej między planetami) w stosunku do radiksu.

Porównanie kosmogramu natalnego z relokacyjnym oznacza porównanie obu różniących się od siebie domifikacji. Relokacja oznacza zmianę tej rzeczywistości, którą tworzy kosmogram urodzeniowy. W pełni zinterpretowany horoskop urodzeniowy jest sumą możliwości zawartych w przeznaczeniu globalnym, modyfikowanym możliwościami zmiennego przeznaczenia lokalnego, aktualizowanego wpływem progresji i tranzytów.

Z reguły znacznie większe domifikacyjne przesunięcia występują przy podróżach w kierunkach wschodnim lub zachodnim (równoleżnikowo) niż północnym lub południowym (południkowo). Kosmogram relokacyjny to inny wymiar rzeczywistości określonej radiksem, a mapa astrokartograficzna to wielowymiarowa struktura tejże rzeczywistości.

Astrologiczna relokacja to symboliczna wędrówka „własnego terytorium” i jego uwarunkowań po obszarach naszego globu, a astrokartografia to zbiór horoskopowych możliwości tworzących infrastrukturę globalnego obywatelstwa. Mapa astrokartograficzna z wszelkimi jej reloskopami pozostaje w rezonansie do horoskopu urodzeniowego.

W kosmogramie relokacyjnym zmieni się domifikacyjny „punkt widzenia” planetarnych bogów i „adresy”, pod które będą docierać ich wpływy. Efekty będą podobne, jak w polityce po zmianach ekip rządzących – nowy król z nowej stolicy wywierał będzie inny wpływ na podległe sobie tereny niż jego poprzednik.

Zupełnie odmiennie należy spojrzeć również na dział synastryczny astrologii relokacyjnej i astrokartograficznej. Może się przecież tak zdarzyć, że dwie osoby urodzone w różnych krajach i posiadające Ascendenty w różnych znakach, mają relokacyjne ich koniunkcje w KAŻDYM miejscu naszego globu! Gdziekolwiek razem pojadą – to zawsze ich Ascendenty pozostaną w relokacyjnej koniunkcji – co z pewnością ułatwi im kształtowanie wspólnego punktu widzenia na zmieniającą się rzeczywistość.

Przykładowo: osoba „A” urodzona w Warszawie z Asc 5° Skorpiona i osoba „B” urodzona w Londynie z Asc 20° Wagi. Gdy osoba „A” pojedzie do Londynu, to jej relokacyjny Asc znajdzie się w 20° Wagi. Gdy zaś osoba „B” znajdzie się w Warszawie, to jej Asc relokowany zmieni się na 5° Skorpiona.

Osoba „C” urodzona w San Francisco ma Asc w 14,5° Raka, „D” urodzona w Moskwie w 14° Skorpiona, i „E” pochodząca z Pekinu 7° Wodnika. Wszystkie te osoby (A, B, C, D, E), gdziekolwiek się razem znajdą, będą mieć ułatwiającą silny wzajemny kontakt koniunkcję relokacyjnych ascendentów.

Astrokartografia i relokacja w kulturze oraz geopolityce

O ile na obszarach okołorównikowych osie horoskopu, przemierzające w ciągu doby cały zodiak, podkreślają i wzmacniają rangę powiązań zodiakalnych jakości, to powyżej 47° N/S tranzytujące nieustannie osie Asc-Dsc i MC-IC mogą w pewnych okresach każdej doby promować trygonalno-sekstylowe połączenia między harmonijnie współpracującymi żywiołami.

Do procesów zmian napędzanych przez rzeczywisty i symboliczny ruch ciał niebieskich dodana zostaje na obszarach odległych od równika wielowariantowość stosunków wzajemnych kątowych położeń horoskopowych osi. Na obszarach okołorównikowych, zamiast tejże wielowariantowości, nieustannie, ale i monotonnie tranzytują wyłącznie kwadratury osi kosmogramu.

Zwróćmy uwagę, że każdy horoskop zaistniały w Waszyngtonie będzie miał kwadratury swojego MC do MC kosmogramu powstałego w tym samym czasie w Berlinie. To samo oczywiście dotyczy wzajemnych kwadratur między oboma IC. Wiemy, że elementy tworzące kwadratury działają w stosunku do siebie odwrotnie proporcjonalnie. Czyli jak jedno ma korzyść, to drugie traci.

Kwadratury MC w geopolityce przypominają nieharmonijne aspekty Saturna w synastrii. Kwadratury MC to walka o dominację jednego systemu polityczno-gospodarczego nad drugim. To konflikty elit, starcia władz, panujących rządów, szefów koncernów, właścicieli i prezesów banków, prezydentów i królów, generałów, marszałków i kaprali.

Na tereny Australii wschodniej imperialny Albion zsyłał przestępców, zbrodniarzy i buntowników – ale tam każdy człowiek urodzony w Walii, Szkocji czy Irlandii relokuje się o kwinkunks osi MC-IC. Kwinkunks – stanowiący konieczność zapłacenia ceny (często słonej) za dokonane niegdyś wybory. Jednak po spłacie społecznego długu (zakończeniu kary) dawny skazaniec (być może szczerze skruszony i zresocjalizowany) mógł wrócić do ojczystej Wielkiej Brytanii.

Zbuntowani poddani rosyjskiego cara również zsyłani byli daleko od domu, o kwinkunksowe lub kwadraturowe odległości. Z Warszawy, Wilna lub Lwowa nad Bajkał – gdzie mieli kwadratury MC, lub na Kamczatkę – gdzie doświadczali kwinkunksów MC. Niepokorni wobec władzy, urodzeni w Moskwie lub Sankt Petersburgu, mogli doznać oddziaływań relokacyjnych kwadratur, jeżeli wysłano ich na obszary rozpościerające się od ujścia Leny na północy, do Władywostoku na południu.

Z serca islamu, Mekki (21N26, 39E49), na wschodnie wybrzeże USA wiodą łagodną drogą w obie strony trygonalne aspekty górujących stopni ekliptyki. Ale z Afganistanu, Pakistanu i wschodniej części Iranu są to jednak już półkwadratury i kwinkunksy. Dlatego Ameryka Północna potrafi się porozumieć z islamistami z Półwyspu Arabskiego i prowadzi z nimi wspólne interesy. Konfrontuje się natomiast z ludami zamieszkującymi Wyżynę Irańską i dolinę Indusu.

Warto wiedzieć, że: Między wschodnimi Chinami (Pekin) a Uralem występują sekstyle relokowanych osi MC-IC. Sekstyle relokacyjnych górujących stopni ekliptyki występują również między Uralem a zachodnim wybrzeżem Europy (Londyn). Dlatego pasmo Uralu stanowi naturalną granicę dzielącą w możliwie najbardziej harmonijny sposób dwa zupełnie różne światy.

Ale pomimo o wiele dłuższych tras podróży, znacznie więcej wiedzieli o sobie Azjaci i Europejczycy niż Indianie z obu Ameryk czy Afrykanie i Europejczycy. Horoskopy relokacyjne podróżników, kupców i odkrywców przemierzających Eurazję różniły się od kosmogramu urodzeniowego o wiele bardziej niż miało to miejsce w przypadku wędrowców amerykańskich. Dlatego też znacznie efektywniejsza była wymiana i wzajemny rozwój między obcymi sobie kulturowo Azjatami i Europejczykami niż między Indianami.

Polskie akcenty w astrokartografii

Wszyscy ludzie urodzeni w pasie ziem położonych między Bugiem a Odrą mogą liczyć na trygony relokowanych osi MC-IC na terenach położonych kilka, a nawet kilkanaście stopni na zachód od Chicago.

Polscy żołnierze z armii napoleońskiej wylądowali na Haiti mając tam kwadratury relokowanego MC do natalnego. Oznaczało to trudności w asymilacji do tamtejszych warunków, ale i kryzys autorytetów, co zawsze narusza trwałość wojskowej hierarchii i jest zagrożeniem dla spoistości żołnierskiej dyscypliny i koszarowych systemów. Jednym z efektów takiej relokacji jest fakt, że wielu ciemnoskórych mieszkańców Haiti nosi polskobrzmiące nazwiska.

NIEMCY: Dopiero po uwzględnieniu charakterystyki kosmogramu kulturowego Niemiec możliwa jest właściwa interpretacja ich kosmogramów współczesnych. Uroczystości Zjednoczenia Niemiec miały miejsce w Bonn i w Berlinie 3.10.1990 r. z kulminacyjnym momentem o godzinie 0.00.

ROSJA: Rosjanie z taką pasją dążą do wielkich idei, że jakże często stają się ich niewolnikami (Wodnik w domu ósmym).

Astrologiczna przestrzeń lokalna

Zrzutowany na płaszczyznę horyzontu horoskopowy diagram ukazuje, z których kierunków „patrzą” na nas „planetarni bogowie”. My znajdujemy się w centrum przestrzeni lokalnej – a wokół nas…

Jak interpretować astrologiczną przestrzeń lokalną Szczególnie wdzięczny temat dla pracy z przestrzenią lokalną stanowią planetarne opozycje. Wiemy, że w radiksie opozycja najczęściej działa konfrontująco (nieharmonijnie), ale może (najczęściej dopiero po włożeniu odpowiedniej pracy nad sobą) oddziaływać również kooperująco (harmonijnie).

Jeżeli mamy przy sobie kompas – niezbędny, by prawidłowo wyznaczyć kierunek północny dla IC – to możemy zawsze być świadomi rozłożenia planetarnych sił wokół nas.

Mapa astrokartograficzna ukazuje obszary, gdzie planety położone są na osiach kosmogramu. Astrologiczna przestrzeń lokalna wyznacza kierunki, z których możemy się spodziewać doświadczeń właściwych dla charakterystyk odpowiednich planet. Tak jak mapa astrokartograficzna pozwala zlokalizować właściwe dla konkretnego człowieka miejsca i obszary mocy, tak mapa astrologicznej przestrzeni lokalnej wskazuje kierunki mocy.

Bruce Lee: Dzięki przesłaniom planet pokoleniowych Neptuna i Urana – wyeksponowanych zarówno w kosmogramie natalnym, jak i relokacyjnym – Bruce Lee na obu obszarach, na których koncentrowało się jego życie, cieszył się niepowtarzalną charyzmą…

Madonna: Zupełnie inaczej wygląda życie człowieka, który doznał wieloletniej serii nieharmonijnych aspektów progresywnego Księżyca do tranzytującego Saturna – niż kogoś nieposiadającego takich trudnych doświadczeń. Warto zauważyć, że każdego dnia, gdy Big Ben wybija godzinę 12.00 (lub 13.00 czasu letniego), to w kontaktowym reloskopie Madonny z tą chwilą Słońce znajduje się w pobliżu kontaktowego MC. Dlatego co dnia w południe w Londynie jej rola będzie zawsze wyeksponowana – na afiszu, w centrum sceny, na pomniku i w pełnym blasku. Przewrażliwione Lwiątko we wschodniej Ameryce, a królewski, zodiakalny Lew w Anglii – właśnie w Londynie odnalazł swój tron i berło, i został na nim w potędze swego majestatu ukoronowany.

MARLENA DIETRICH: W Hollywood piątodomowe planety natalne w Koziorożcu przemieszczają się w pobliże relokowanego MC.

Margaret Thatcher: Mapa astrokartograficzna Margaret Thatcher ukazuje, jak ważne dla szefowej brytyjskiego rządu były Wyspy Falklandzkie. Są one ciasno obramowane liniami ascendentowymi Słońca i Marsa. W wyspiarskiej stolicy Stanley, dokładnie na relokowanym Ascendencie, znajduje się Słońce, a Mars jest w pobliżu Ascendentu relokowanego na siedzibę władz argentyńskich w Buenos Aires.

Reinhold Messner: To właśnie w Himalajach potencjały jego kosmogramu urodzeniowego uzyskują maksymalne wzmocnienie dzięki relokacji. W 1978 roku jako pierwszy ze wspinaczy zdobył Mount Everest nie korzystając z butli tlenowych. Wtedy progresywne MC jego kosmogramu relokacyjnego było w 10,5° Raka – dokładnie na symbolizującym najpoważniejsze życiowe wyzwania natalnym Saturnie! Natomiast progresywny Ascendent reloskopu zbliżał się wtedy do pędzącego ofensywnie i odważnie naprzód urodzeniowego Marsa.

George Patton: Przed jedną z ofensyw powiedział: „Panowie! Jutro atakujemy. Jeśli nie dane nam będzie zwyciężyć, niech lepiej nikt nie wróci żywy”. W obu wojnach światowych sławę wyzwoliciela i awanse w wojskowej hierarchii zdobył w tych częściach Europy, gdzie w relokacyjnych kosmogramach miał Urana przy Ascendencie a Saturna przy Medium Coeli.

WERNER VON BRAUN: W Cape Canaveral, miejscu startu amerykańskich wypraw kosmicznych (80W32, 28N27), dokładnie na jego relokacyjnym Ascendencie znajduje się… Uran – planeta wizjonerów, odkrywców, wynalazców, eksperymentatorów, penetrujących nieodkryte jeszcze przestrzenie umysłu i obszary kosmosu. W najbardziej pilnie strzeżonym miejscu Ameryki relokacyjne Immum Coeli von Brauna znajduje się dokładnie na urodzeniowym Saturnie. Zapewne „zupełnie przypadkowo” taką też nazwę (Saturn) nosiły kolejne modele kosmicznych rakiet Wernera von Brauna.

JULIUSZ VERNE: Kosmogram Juliusza Verne relokowany na Islandię ma niespotykany wygląd z racji dużego wzajemnego nachylenia horoskopowych osi. Wśród powieściowych bohaterów pisarza kobiety nie odgrywają większej roli w jego dziełach. Ale w powieści „W osiemdziesiąt dni dookoła świata” podróżujący dżentelmen Filas Fogg poznaje miłość swojego życia. Dzieje się to w Indiach w drodze z Bombaju do Kalkuty, w pobliżu miejscowości Allhabad (81E51, 25N27). W relokacyjnym kosmogramie J. Verne na tę miejscowość koniunkcja Księżyca z Jowiszem jest dokładnie na Immum Coeli, aspektowana lunarno-jowiszowym trygonem Wenus w domu ósmym, a tuż przy relokacyjnym Descendencie znajduje się Słońce i pozostałe planety w Wodniku. Wenus i Neptun tworzą konstrukcję YOD (Palec Boży) do relokowanego w znak Lwa Ascendentu. Tam, w północnych Indiach, Verne miał najbardziej partnersko i domowo-rodzinnie zmodyfikowane relokacją urodzeniowe potencjały. Ciekawe, że kosmogram relokacyjny pisarza-wizjonera na Cape Canaveral (80W32, 28N27), miejscu startu amerykańskich rakiet kosmicznych, staje się niezwykle silny. Przy Ascendencie znajduje się…

Arnold Schwarzenegger: Warto zwrócić uwagę, że zarówno w kosmogramie urodzeniowym, jak i relokowanym kalifornijskim, szczególnie silna jest pozycja Wenus – w domu pierwszym w radiksie i na Descendencie w przedstawionym reloskopie. Ale faktem jest, że mało która modelka przeglądała się tak często w lustrze, jak Arnold Schwarzenegger. Sprawiła to dbałość o poprawność i symetrię ćwiczeń na siłowni oraz trening odpowiednio dobranych dla sceny kulturystycznej i filmowej póz i postaw. W obu przypadkach, dzięki „wstawiennictwu” Miss Olimpu, Arnold rozebrany, opalony, wydepilowany do połysku, ze skórą przyciemnioną kulturystycznym „makijażem”, święcił sceniczne triumfy przez szereg lat. Obecnie – w dobrze skrojonym garniturze, uśmiechnięty – znakomicie radzi sobie w polityce.(…) Wciąż charyzmatyczny, nadal utrzymuje wysoką popularność. Nie może jednak kandydować na urząd prezydenta USA, ale po wprowadzeniu poprawki do konstytucji…

ANDRZEJ GOŁOTA: Charakterystyczne jest, że to właśnie w Detroit i Chicago, stolicy amerykańskiej Polonii, rola centralnej gwiazdy Układu Słonecznego zostaje w kosmogramie Andrzeja Gołoty wyeksponowana szczególnie silnie koniunkcją z relokacyjnym Ascendentem. Dzięki temu można odnie?ć jak największe korzyści na drodze swojego samorozwoju. W nadchodzących latach koncentracja urodzeniowo-tranzytowo-progresywnych oddziaływań zogniskuje się przede wszystkim na Słońcu i Marsie…

Stany Zjednoczone: Między wybrzeżem Atlantyku a plażami Pacyfiku rozpościera się około 45-50 stopni kątowych lądu. Rodzi to określone do pewnego zakresu możliwości, konsekwencje relokacyjne…

Pamiętajmy, że wszystkie wymienione horoskopowe elementy działają na zasadzie naczyń połączonych. Ich wypadkowa energetyka stanowi niezwykle złożony system poprzeplatanych wzajemnie potencjałów składowych.

Uran i Pluton będą intensywnie oddziaływać ścisłymi nieharmonijnymi aspektami nie tylko na Słońce USA, ale i czułe punkty innych ważnych dla całej ludzkości horoskopów mundalnych. Przykładowo należy tu wymienić horoskopy kulturowe Niemiec ze Słońcem w Baranie, Wielkiej Brytanii i Indii mających Słońca w Koziorożcu i Chin ze Słońcem w Raku. Rozwinięciem horoskopów kulturowych będą: kosmogram Chin Ludowych 01.10.1949, Zjednoczenia Niemiec 03.10.1991, NATO 04.04.1949. Uran i Pluton utworzą ścisłe aspekty do Słońc wymienionych horoskopów.

Wielu dzisiejszych potentatów przestanie się liczyć lub nawet istnieć, a wielu przyszłych zwycięzców jeszcze nie zdaje sobie sprawy z nadchodzących sukcesów. ŚMIERĆ DINOZAUROM !!! – tak można jednym zdaniem określić serię zbliżających się kwadratur Urana w Baranie do Plutona w Koziorożcu.

Relokacja w synastrii

Zastosowanie nowych, wypracowanych jeszcze w drugiej połowie XX wieku astrologicznych narzędzi – relokacji i astrokartografii, pozwala odświeżyć spojrzenie także i na kosmiczną problematykę związków międzyludzkich. W nowoczesnej astrologii synastrycznej uwzględniać należy nie tylko urodzeniowe horoskopy porównawcze, ale warto wzbogacić ich interpretację o przekształcenia relokacyjne.

„… W zabiegach ludzkich jest przypływ i odpływ: pora przypływu stosownie schwytana wiedzie do szczęścia; kto onę opuszcza, ten podróż życia po mieliznach z biedą musi odbywać…”.
William Szekspir Juliusz Cezar