Jak u nas pod tranzytami Urana i Plutona pęka opoka Saturna

Do wszystkich wymienionych niżej położeń Saturna, tranzytujące planety pokoleniowe Uran i Pluton są już lub niebawem będą: w koniunkcjach, opozycjach, kwadraturach, półtorakwadraturach i półkwadraturach.

Gdy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny Saturn był w 20°11´ znaku Wagi. Zniesiony został 22 lipca 1983. Wtedy Saturn przemieścił się do 28°04´ Wagi.

26 marca 1982 ustawą sejmową zastał ustanowiony Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu z Saturnem retrogradującym w 19°58´ Wagi. 6 kwietnia 1982 ustawa o Trybunale Stanu weszła w życie z Saturnem w 19°10´ Wagi. Trybunał Konstytucyjny rozpoczął działalność orzeczniczą 1 stycznia 1986 roku z Saturnem 5°10´ Strzelca. Czyli naturalny władca MC i sektora 10 przemieścił się o dokładną półkwadraturę od roku 1982.

W chwili powstania III Rzeczypospolitej (31.12.1989 roku, czyli w dniu wejścia w życie Noweli Grudniowej z 29.01.1989 roku, oznajmiającej o zmianie ustroju Polski) Saturn znalazł się w sektorze czwartym w 15°29´ Koziorożca, a progresywnie jest teraz w 18°32´ tego znaku Zodiaku.

Referendum konstytucyjne miało miejsce 25 maja 1997 r. z Saturnem w 16°44´ Barana. Konstytucja IIIRP weszła w życie 17.10.1997 r. Saturn był wtedy w 16°23´ Barana, a progresywnie retrogradujący jest teraz w 15°01´ tego samego znaku.

To, co funkcjonuje od chwili wprowadzenia w grudniu 1981 Stanu Wojennego jako różne odsłony systemu władzy i kontroli nad naszym społeczeństwem pokazują nam kolejne fazy cyklu Saturna. Lokował się on łańcuchowo głównie w drugich dekanatach Wagi, Koziorożca i Barana. Ale w przypadku prognozowania losów współczesnej Polski tak naprawdę należy rozpatrywać cykl Saturna od jego pobytu w znaku Raka, od czasu zatwierdzonego przez Stalina Manifestu PKWN w lipcu 1944 roku. Saturn na początku Raka tworzył wtedy zbieżną kwadraturę z Neptunem w Wadze. 30 lipca 1946 roku, w dniu sfałszowanego referendum ludowego (3 x TAK) Saturn był w 25°47´ Raka, a Słońce w Raku w kwadraturze do Neptuna w Wadze. Od tej pory legitymacją do sprawowania władzy staje się przydzielanie znamion władzy przez zamaskowane siły zewnętrzne, przetworzone później w dziedziczony „nawyk (nałóg?) rządzenia”. Jest to czytelną ilustracją połączeń saturnowo-lunarnych w neptunowym makijażu. Jeżeli jako praźródło systemu władzy w Polsce potraktujemy położenie Saturna w Raku w połowie lat 40-tych XX wieku, to kolejne przekształcenia w obrębie klasy rządzącej czyli „wojny na górze” jawią się tylko jako „dynastyczne spory w rodzinie”. W różnych wydaniach występowały one w kolejnych fazach 30-letniego cyklu tej planety. Ale szczególnie intensywnie w trakcie nieharmonijnych aspektów Saturna do jego „startowego” stanowiska w znaku Raka.

Możemy obserwować jak z racji tranzytów Urana i Plutona (czyli z woli Kosmosu) skorelowany z cyklem Saturna proces przekazywania władzy od czasów PKWN, PRL, przez „Republikę Okrągłego Stołu” po IIIRP – zostaje szarpany i rozrywany. Dotyczy to również wręcz dziedzicznej pozycji elit, spokrewnionych genetycznie, powiązanych biznesowo, bądź udziałami w sferze wpływów politycznych czy społecznych. Jednym z przykładów niedowładu elit i kruszenia się saturnowego establishmentu są „kelnerskie” nagrania wysokiej rangi polityków, urzędników i biznesmenów w restauracji „Sowa i Przyjaciele”. Ukryte podsłuchy i podglądy nowoczesną elektroniką dokładnie wpisują się w połączone charakterystyki Urana i Plutona. Ciekawe też, czy „restauracyjny personel” oprócz mikrofonów używał także i kamer?

Tranzytujący Uran aspektujący wymienione wyżej położenia Saturnów realizuje się na podobieństwo piorunów trafiających w szczyt wieży (kłania się tu analogia z odpowiednią kartą tarota). Późniejsze aspekty do opisanych lokalizacji Saturnów wykonywane przez tranzytującego Plutona – sięgną do głębi, czyli aż pod fundamenty. Obie planety pokoleniowe aspektami nieharmonijnymi wystąpią więc w roli kosmicznego pługa umożliwiającego wieloskibowe przeoranie zakorzenionego od dziesiątków lat systemu. Tym samym, poważnie naruszą interesy tych, którzy do tej pory rządzili.

Reakcją tranzytowanego Saturna na aspekty bieżącego Urana – będą rokosze elit. Nic w tym nowego, bowiem magnackie, oligarchiczne bunty mają odwieczną tradycję w Rzeczypospolitej. Saturnowe odzewy na tranzyty Plutona, będą bardziej zakamuflowane i też mają swoją długą tradycję w kolejnych RP. Aby je odkodować wystarczy „podążać śladami przepływu pieniędzy”.

Uran jest w stanie rozbić saturnową strukturę, ale do przemielenia jej odprysków i uczynienia z nich czegoś nowego – trzeba Plutona.

Tranzytujący Uran przemierzy obszar od 16°34´ do 21°13´ znaku Barana od końca grudnia 2015 do końca sierpnia 2017r. Pluton przemieści się w Koziorożcu od 15°04´ do 20°36´ w okresie od 01.01.2016 do 01.01.2019 roku. Tranzytujący Saturn (wraz z retrogradacjami) od 20 grudnia 2017 do 17 grudnia 2020 roku będzie wspinał się przez znak Koziorożca. W latach 1919/2020 Uran będzie tranzytował koniunkcjami Słońce i MC kosmogramu kulturowego Polski.