W roku 2012 są tylko dwie takie stolice… i Warszawa!

Nawet najstarsze kultury potrafiły wyznaczyć daty wiosennej i jesiennej równonocy oraz letniego i zimowego przesilenia. Pod kierunkiem dawnych mędrców, przywódców i kapłanów starożytni Ziemianie uroczyście te chwile celebrowali w specjalnie w tym celu wzniesionych świątyniach-obserwatoriach.

Megalityczne budowle np. europejskie Stonehenge, Callanish, Avebury, Carnac czy piramidy wzniesione przez Azteków i Inków oraz kurhany usypane przez różne ludy orientowano najczęściej tak, by w dniach równonocy lub przesileń Słońce wschodziło i zachodziło nad określonym, kluczowym fragmentem budowli. W północnej Polsce można tego zjawiska doświadczyć w kamiennych kręgach w Węsiorach, Odrach i Grzybnicy. Terminy równonocy i przesileń są tożsame z momentami wstępowania Słońca do kolejnych znaków kardynalnych. Równonoc wiosenną wyznacza ingres naszej Centralnej Gwiazdy do znaku Barana, przesilenie letnie – do znaku Raka, równonoc jesienną – do znaku Wagi i przesilenie zimowe – do Koziorożca. Znaki Barana i Wagi (podobnie jak oś Asc-Desc) odzwierciedlają strukturę społeczną poziomą. Znaki Koziorożca i Raka (oraz oś MC-IC) reprezentują alegorię struktury społecznej pionowej.

Kosmogramy ingresów Słońca do znaku Barana w roku 2012 obliczone na Warszawę, Berlin i Waszyngton:

Kosmogram ingresów: Warszawa

 

Kosmogram ingresów: Berlin

 

Kosmogram ingresów: Waszyngton

Technikę interpretacji planetarnych ingresów stosowali astrologowie już przed wiekami i miały one znaczenie przede wszystkim w astrologii mundalnej. Prognozowano wtedy możliwe efekty połączenia cech planety i znaku Zodiaku, na tle którego była ona postrzegana. Wśród badaczy kosmiczno-ziemskich powiązań poczesne miejsce zajmowała chwila wstępowania Słońca w znaki kardynalne. Wkroczenie Słońca w rozpoczynający zodiak znak Barana inicjuje bowiem narodziny Nowego Kosmicznego Roku i symbolizuje przebudzenie pra-sił natury. Wyzwala tym samym entuzjastyczną witalną energię, dzięki której z przebojowym optymizmem natura wciąż się odradza. Coroczny dzień równonocy uruchamia zatem swoisty „wiosenny pakiet startowy” zodiakalnego cyklu rozwoju przyrody. Gdy po 12 miesiącach Słońce finalizuje odwieczną podróż wzdłuż kolejnych znaków zodiaku – rozpoczyna zarazem cykl kolejny. Dla astrologów ingres Słońca do Barana odzwierciedla sprzężony z prawami kosmosu i natury ciąg procesów biologicznego rozwoju człowieka i przyrody. Dlatego kosmogram równonocy wiosennej traktowany jest jako roczny prognostyk odwzorowujący koleje losu przeznaczonego dla określonego terenu i jego mieszkańców. Interpretacje horoskopów solarnych ingresów w kolejne znaki kardynalne wspomagają rozumienie procesów toczących się w obrębie społeczeństw i narodów. Przykładowo: moment wejścia Słońca do Koziorożca odzwierciedla stan zorganizowania ludzkich zbiorowości, poziom i jakość ich władz, a także sposobów zarządzania. Obrazuje kondycję państw, instytucji, organizacji politycznych i społecznych. Rozszyfrowanie tajników kosmogramu ingresu do znaku Raka wyjaśnia na szczeblu lokalnym i państwowym kwestie wewnętrznego bezpieczeństwa. Wspomaga też ocenę społecznych nastrojów. Natomiast horoskop solarnego ingresu w Wagę pomoże scharakteryzować sojuszników i przeciwników oraz podpowie jak uzyskać przewagę w relacjach dzięki dyplomatycznej zręczności i wygranym negocjacjom. Dla przywódców i ich doradców sporządzano przede wszystkim kosmogramy ingresu do Barana promującego asertywność śmiałych, przebojowych, odważnych jednostek, oraz do Koziorożca wzmacniającego ambicje władców i władz dążących do przebudowy swych krajów w mocarstwa i imperia.

Horoskopy ingresów Słońca do znaku Raka w roku 2012 obliczone na Warszawę, Berlin i Waszyngton:

Horoskopy ingresów: Warszawa

 

Horoskopy ingresów: Berlin

 

Horoskopy ingresów: Waszyngton

Gdy Słońce wkracza w kolejny znak zodiaku, to następuje spotęgowana ekspresja cech przypisanych tej fazie zodiakalnego rozwoju. Jej zmaksymalizowane potencjały stają się (w powiązaniu z rozlokowaniem pozostałych ciał niebieskich i różnorakimi międzyplanetarnymi aspektami) swego rodzaju drogowskazami dla mieszkańców Ziemi. Horoskopowa mandala sporządzona dla tego momentu przybliża rozumienie zmieniających się wciąż kosmicznych wymagań serwowanych Ziemianom. W jej interpretacji obowiązują kanony zbliżone do tych stosowanych przy analizie kosmogramu natalnego. Najważniejsze są powiązania planet ze znakami Zodiaku i sektorami kosmogramu, najdokładniejsze międzyplanetarne aspekty, a przede wszystkim ciała niebieskie ulokowane na horoskopowych osiach. O ile w chwili solarnego ingresu zodiakalne pozycje planet i ich aspekty nie zmienią się, to już ich lokalizacja domifikacyjna zależy od położenia geograficznego. W miejscach gdzie planety znajdą się na osiach kosmogramu – ich znaczenie będzie zintensyfikowane. Staną się one planetarną dominantą dla określonego terenu. Szczególnie istotne są kosmogramy ingresów obliczone dla siedzib władz, od których decyzji zależy funkcjonowanie podległych im mieszkańców. W astrologii mundalnej najważniejsze będą kosmogramy przekroczenia granicy znaków przez Słońce obliczone dla stolic światowych imperiów i mocarstw. Oczywiście analiza solarnych ingresów sprzężona być musi z kosmogramami kulturowymi, horoskopami powstania państw, partii politycznych, organizacji, wyborów, powołania rządów i mandalami przywódców. Krótszo-terminowe solarne ingresy należy interpretować w kontekście dłuższo-terminowych wędrówek planet wolnobieżnych i czasu trwania ich aspektów. W latach 2012-2015 kluczowe znaczenie będą miały siedmiokrotne kwadratury Urana w Baranie do Plutona w Koziorożcu na tle pobytu Neptuna w Rybach i Saturna w Wadze, Skorpionie i Strzelcu. Tym bardziej, że kilka- kilkanaście dni po wejściu Słońca w znaki kardynalne wystąpią ścisłe jego aspekty do Urana i Plutona – potęgujące rangę tych planet pokoleniowych. Planety wolnobieżne określą główne interpretacyjne determinanty, a solarne ingresy wspomogą odczytywanie kierunków i sposobów rozwoju ludzkości w określonych rejonach globu. Przy zastosowaniu ingresów solarnych szczególnie ważne będą rejony, gdzie na osiach kosmogramu znajdzie się nasza Centralna Gwiazda. Chociaż najbardziej wyraziste i widowiskowe role do odegrania przypadną w udziale miejscom gdzie Słońce ulokuje się wtedy na Ascendencie i Medium Coleli – to jednak zawsze trzeba zwrócić uwagę na solarno-ingresowy stan kosmosu w stolicach mocarstw. W roku 2012, podczas trzech z czterech ingresów Słońca w znaki kardynalne wystąpią niemal pokrywające się rozkłady osi i sektorów kosmogramu. Będą to solarne przekroczenia początkowych krawędzi znaków Barana, Raka i Koziorożca. Wynika to z reguł ruchu obiegowego oraz obrotowego Ziemi i podobnie było w latach poprzednich i będzie w przyszłych. Ale to w trakcie tegorocznych solarnych ingresów wyjątkowo ważna rola przypadnie stolicom Niemiec i USA.

Horoskopy ingresów Słońca do znaku Wagi w roku 2012 obliczone na Warszawę, Berlin i Waszyngton:

Horoskopy ingresów: Warszawa

 

Horoskopy ingresów: Berlin

 

Horoskopy ingresów: Waszyngton

W świecie Zachodu były tylko dwie niezwykle ważne, mocarstwowe stolice, w których 20 marca w roku 2012, o godz. 06:15 czasu polskiego, w chwili ingresu Słońca do znaku Barana, znajdowało się ono zarazem dokładnie na osi kosmogramu! I są to siedziby naczelnych władz państwowych, od których w dużej mierze zależy los i kondycja mieszkańców całego globu. W Berlinie było wtedy Słońce na Ascendencie, a w Waszyngtonie na Immum Coeli. W żadnym innym dużym, silnym kraju nie znajdziemy podobnego stanu rzeczy w ingresowych kosmogramach obliczonych dla ich stolic.

Horoskopy ingresów Słońca do znaku Koziorożca w roku 2012 obliczone na Warszawę, Berlin i Waszyngton:

Horoskopy ingresów: Warszawa

 

Horoskopy ingresów: Berlin

 

Horoskopy ingresów: Waszyngton

Gdy tranzytujące Słońce wstąpiło do znaku Raka (21.06.2012r. o godz. 01:09 czasu polskiego), to ulokowało się ono w Berlinie dokładnie na Immum Coeli, a Ascendent był ponownie w 0° Barana. Podczas solarnego ingresu do Koziorożca (21.12.2012r. o godz.12:12 czasu polskiego), w Berlinie Słońce będzie tuż przy MC, a Ascendent w ścisłej koniunkcji z Uranem w 4,5° Barana. Wymienione solarne ingresy wyraźnie wzmacniają rolę Niemiec w geopolityce w roku 2012! Ingres ze Słońcem na Ascendencie w Baranie wzmacnia wśród Niemców wiarę w siebie i wolę czynu. Potęguje ich asertywność i siłę przebicia. Ingresowe Słońce w Raku przy Immum Coleli skoncentruje uwagę na potrzebach i wizjach uzyskania oraz utrzymania wewnętrznego spokoju, a Ascendent w Baranie umożliwi śmiały eksport własnego modelu bezpieczeństwa na Europę. Ingres do Koziorożca ze Słońcem przy MC, Plutonem i Marsem w sektorze 10. i Ascendentem na Uranie w Baranie pozwoli zaprezentować światu wybitne niemieckie zdolności organizacyjne. Będzie to również chęć narzucenia sobie i wszystkim wokół żelaznej dyscypliny, poprzez podporządkowanie sobie innych nacji, przy użyciu żelaznych reguł. Wyraźnie wskazuje to na coraz większą niemiecką hegemonię w Europie i rosnące ambicje na jeszcze więcej.

W USA w roku 2012, zarówno podczas wejścia Słońca do Barana, Raka i Koziorożca, Ascendent obliczony dla stolicy kraju znajdzie się 12°/13° Strzelca. Czyli tuż przy początkowej krawędzi sektora 1., w kosmogramie proklamacji niepodległości USA 4 lipca 1776 roku! Sprzyjać to powinno nowemu zdefiniowaniu formuły istnienia Stanów Zjednoczonych i ich relacji z resztą świata. Bezsprzecznie Ascendenty trzech tegorocznych solarnych ingresów (w Barana, Raka i Koziorożca) w jakiś kosmicznie istotny sposób potwierdzają amerykańską racje bytu. Jednak podkreśla to także rangę niezbędnych zmian w szczególnej roli jaką pełnią Stany Zjednoczone dla miliardów Ziemian.

W chwili wiosennego solarnego ingresu Słońce znalazło się w Waszyngtonie na Immum Coeli. Uświadomiona została konieczność skupienia uwagi na bezpieczeństwie wewnętrznym kraju, zachwianym rozwijającym się jeszcze przez kilka lat tranzytem Urana przez sektor 4. amerykańskiego kosmogramu. Co więcej,  w trakcie tegorocznych ingresów w Barana, Raka i Koziorożca w sektorze 4. przebywać będzie Uran, a podczas ingresu w Wagę w sektorze 4. znajdzie się Neptun. A obie planety pokoleniowe nie sprzyjają tradycyjnie pojmowanemu bezpieczeństwu i spokojowi w tym sektorze. Pierwszego dnia lata ingresowe Słońce ulokuje się w amerykańskiej stolicy w sektorze 7., w ścisłej kwadraturze do osi MC-IC. Podkreśla to najwyższą rangę uzyskania klarownego osądu możliwego wsparcia ze strony sojuszników i istniejących zagrożeń ze strony przeciwników. Gdy Słońce wkroczy  do Koziorożca umiejscowi ono w sektorze 1., ale ponownie w ścisłych kwadraturach do osi MC-IC. Kosmogram tej chwili obrazuje istniejące wewnętrzne sprzeczności, ale aby je pokonać – Amerykanie wzmogą wysiłki skierowane na demonstrację własnej siły, zaradności, samowystarczalności i pewności siebie. Stanowić to będzie kontynuację postaw przyjętych od solarnego ingresu w znak Wagi (22.09.2012 o godz. 16:49 czasu polskiego) kiedy w Waszyngtonie Mars w Skorpionie ulokuje się blisko Ascendentu.

W roku 2012 podczas ingresów Słońca do Barana, Raka i Koziorożca obszar Polski (oraz Szwecji) będzie obramowany osiowymi położeniami Urana i Plutona. W części zachodniej kraju w pobliżu Ascendentu będzie Uran w Baranie, a w części wschodniej blisko MC ulokuje się Pluton w Koziorożcu. Czyżby z woli Kosmosu  tereny między Odrą a Bugiem i część Skandynawii miały stanowić wraz z ich mieszkańcami swoiste laboratoria testujące rozwijające się dezintegrujące, nieharmonijne połączenia Urana z Plutonem? Wszak obie planety pokoleniowe seriami trudnych, wręcz ekstremalnych doświadczeń sprzyjają „nauczaniu małych ludzi osiągania wielkich celów”! W kosmogramach trzech wymienionych solarnych ingresów obliczonych dla Warszawy, Uran jest w sektorze 12., a tuż przy MC znajduje się Pluton. Ale dokładnie na tej osi znajdzie się 21 grudnia 2012 roku o godz.12:12 naszego czasu. Uraniczna swoboda wyboru i wolność głoszenia własnego zdania zostanie rozproszona nie tylko przez brak wewnętrznej integracji społeczeństwa, ale zablokowana przez coraz bardziej opresyjne poczynania władz państwowych oraz ciągły nadzór tajnych służb i policji. Wszak Pluton na MC symbolizuje władzę nie wahającą się używać przemocy, byle by tylko utrzymać zdobyte stanowiska oraz przywileje i nie utracić totalnej kontroli nad społeczeństwem.

Niezmiernie istotne jest, że w roku 2012 rozpoczyna się trwająca aż do roku 2015 seria siedmiokrotnych kwadratur Urana w Baranie do Plutona w Koziorożcu, w trakcie pobytu Neptuna w znaku Ryb. Położenia wymienionych ciał niebieskich towarzyszyć będą wyostrzanym konfliktom interesów pośród Ziemian. Przypominać ona będzie konfrontację wellsowskich Morloków z Elojami. Pierwsza z siedmiu kwadratur Władcy Kosmicznych Przestworzy i Władcy Podziemi nastąpi już 3 dni po solarnym ingresie do znaku Raka. Ponadto w następnych dniach uściśli się kwadratura Jowisza do Neptuna, a Saturn zmieni ruch ze wstecznego na prosty. Wobec tego kosmogram tegorocznego przesilenie letniego uzyskuje znacznie wyższą rangę niż inne solarne ingresy. Zawiera bowiem w sobie informacje o kryzysie pewnej epoki, pogłębianym dotąd, dopóki trwać będą kolejne kwadratury Urana z Plutonem. Dopiero gdy ostatnia z kwadratur obydwu tych pokoleniowych ciał niebieskich przestanie być ścisłą, można będzie prognozować losy i kondycję świata po serii przełomów. Nieharmonijne aspekty Urana z Plutonem obrazują bowiem nieuchronność, narastającą intensywność, poszerzającą się skalę i nasilający się radykalizm światowych metamorfoz. Zaś Neptun w Rybach opisuje towarzyszące temu ofiary, oraz lęki towarzyszące galopującym przemianom, które wywrócą nam znany porządek rzeczy. W wyniku tak gruntownych przeobrażeń, oprócz pożądanych reform, niestety pojawią się także pokaźne straty. Utracone bowiem zostanie bytowe bezpieczeństwo milionów Ziemian.

Tuż po ingresach do znaków kardynalnych Słońca oraz pozostałych planet indywidualnych znajdą się one w dokładnych aspektach (koniunkcje, opozycje lub kwadratury) do Urana i Plutona. Tym samym potencjały obydwu wymienionych planet pokoleniowych wyrażać się będą wówczas przez pryzmat cech Słońca, Merkurego, Wenus, Marsa, Ceres i szybkobieżnego Księżyca. Najbardziej spektakularne manifestacje uraniczno-plutonicznych energii wystąpią dzięki dopływowi tranzytujących solarnych mocy. Dlatego warto szczególnie wnikliwie obserwować momenty ingresów tranzytującego Słońca do znaków kardynalnych i późniejsze jego aspekty z Uranem i Plutonem. Po wiosennych aspektach Słońca do Urana i Plutona (24-30 marca) przyjdzie czas na solarno-uranowo-plutoniczne powiązania u schyłku piłkarskich rozgrywek EURO 2012 w ostatnich dniach czerwca, następnie w ostatnich dniach września i między 26-30 grudnia 2012 roku.

W chwili zapoczątkowania wiosny 2012 roku w Berlinie Ascendent znalazł się dokładnie w koniunkcji z tranzytującym Słońcem w 0° znaku Barana. Sygnalizuje to ogromną asertywność i siłę przebicia, którą z woli Kosmosu mogą wykorzystywać berlińskie władze 82 milionowego społeczeństwa niemieckiego. Znak Barana i Ascendent symbolizuje start ku czemuś nowemu oraz energię i wolę niezbędną na początku drogi, na której bezpardonowo konkuruje się z innymi w wyścigu do mety. Bojowe zdolności i skłonności do rywalizacji, która ma wyłonić zwycięzcę są jednymi z podstawowych cech władanego przez Marsa znaku Barana. Dziewięć miesięcy wcześniej, w czerwcu roku 2011 do znaku Skorpiona wstąpiło Słońce progresywne kosmogramu Zjednoczenia Niemiec (Berlin, 03 października 1990 roku, o godzinie 0:00). Zmaksymalizowanie energii znaku Barana w berlińskim horoskopie tegorocznego początku wiosny wraz ze spotęgowaniem w kosmogramie Zjednoczenia Niemiec progresywnych cech Skorpiona wpisuje się w zestaw głównych składowych pierwotnej niemieckiej mandali kulturowej. Dominuje w niej solarny Baran w sektorze ósmym i Ascendent w Pannie. Wyjaśnia to niemiecką skrupulatność, punktualność, pedanterię (Panna) oraz umiejętność błyskawicznej mobilizacji i koncentracji rozproszonych sił (sektor 8. w ognistym, kardynalnym znaku Barana). Dzięki wymienionemu zestawowi potencjałów, od wieków supremacja narodu niemieckiego wynikała głównie z siły oręża oraz znakomitej samoorganizacji, wybitnej pracowitości, dyscypliny wojskowej i cywilnej. Ascendent w zdyscyplinowanej, uporządkowanej Pannie oraz Słońce w przebojowym, walecznym Baranie, w kolektywistycznym, koncentrującym wysiłki sektorze ósmym – przypominają konglomerat karnych szeregów pracowitych, posłusznych mrówek i totalność gotowych do ataku, zwartych flotylli drapieżnych piranii. Wskazane zasadnicze dominanty niemieckiej mandali kulturowej ilustrują niezwykłą sumienność, wysoki stopień konsolidacji oraz mobilność, witalność i łatwość regeneracji niemieckiego społeczeństwa – i to choćby po największych kryzysach przez nie doświadczanych. Niemcy nie cierpią bezproduktywnej bezczynności i nawet wyczerpani nie okazują zmęczenia ani zniechęcenia. Wyjątkowo szybko i efektywnie odradzają swoje moce, chociażby wydawało się, że znajdują się już u kresu sił. Po prostu – świadomie, z pełną mocą oraz zaangażowaniem stosują ustalone procedury i czynią określony regulaminem porządek. Oznacza to także, że nasi zachodni sąsiedzi potrafią się sprawniej niż inne nacje zorganizować według zasad koszarowych i frontowych. Wyjątkowa systematyczność, pilność, planowość, asertywność, rezon, przebojowość, a przede wszystkim umiejętności przygotowania się w tajemnicy do zdecydowanych poczynań, motywuje kolejne pokolenia Niemców do podejmowania ról co najmniej europejskiego lidera. Odbywa się to jednak poprzez skryte lub bezpośrednie, a nawet zuchwałe narzucanie swojej woli innym nacjom. Dzięki kompilacji cech Panny, Barana i sektora ósmego, Niemcy potrafią regularnie dawać z siebie wszystko – zarówno w dobrym, jak i w złym.

Rola Marsa, władcy Barana, jest szczególnie istotna również w kosmogramie Zjednoczenia Niemiec w 1990 roku. „Czerwona Planeta” wchodzi w skład trzech konstrukcji YOD, nazywanych „Palcem Bożym”. Są to Mars-Pluton-Neptun, Pluton-MC-Mars, Neptun-Mars-Jowisz, a pół wieku po Zjednoczeniu uściśli się czwarty „Palec Boży” Uran-Mars-Asc. Funkcja Słońca w Baranie w sektorze 8. w niemieckim kosmogramie kulturowym odzwierciedlona jest w kosmogramie Zjednoczenia Niemiec wyjątkowo długim pobytem (skutkiem retrogradacji aż 34 lata, czyli do maja roku 2025) progresywnego Marsa w dwadasamsie Skorpiona znaku Bliźniąt oraz wędrówką Słońca progresywnego przez znak Skorpiona w latach 2011 – 2041.

Od czerwca roku 2011 progresywne Słońce kosmogramu Zjednoczenia Niemiec wyszło już ze znaku Wagi i znajduje się w Skorpionie. Postawa równorzędności prezentowana w stosunkach wewnątrz kraju oraz relacjach z innymi państwami (Waga), przekształca się z wolna, ale coraz intensywniej w dążenie do przywództwa i panowania (Skorpion). Ponieważ natalne Słońce kosmogramu Zjednoczenia jest tuż przy IC, to równocześnie głębokim transformacjom ulega polityka wewnętrzna kraju. Coraz większe wpływy będą zdobywać ludzie o silnej ręce, wyrazistych poglądach i krytycznym spojrzeniu na mało udane próby wielokulturowej integracji społeczeństwa. Z czasem, do głosu dojdą zdecydowani przywódcy radykalnych ugrupowań. W kontaktach z innymi państwami Niemcy skończą z polityką negocjacji, uwodzicielskich uśmiechów i umizgów, a zastąpią ją zakamuflowaną polityką narzucania swojej woli z pozycji siły. W miarę odzyskiwania pewności siebie będzie się tak działo coraz bardziej bezpośrednio. Przybierze to nawet formy potęgujących się roszczeń i wymuszeń. Należy oczekiwać powrotu niemieckiej polityki imperialnej, zmodyfikowanej wymogami współczesności. To, że żyjemy w XXI wieku nie oznacza bowiem, iż nie może powstać IV Rzesza. Wszak Niemcy konsekwentnie podejmują wielowiekowe starania o zbudowanie europejskiego imperium, aby być jego centrum i trzonem – tzn. tronem, rządem i skarbcem.

Progresywne osie kosmogramu Zjednoczenia Niemiec pokrywają się obecnie z Ascendentem w Lwie i MC w Byku w pierwotnym polskim kosmogramie kulturowym, a jednocześnie z osiami kosmogramu odrodzonej Rosji (Moskwa, 25.12.1991., godz. 17:25 GMT, kiedy na Kremlu flaga rosyjska zastąpiła sowiecką). Zgodnie z kosmicznymi oraz ziemskimi regułami czasu i przestrzeni – na dobre i na złe zintensyfikuje to polsko – niemiecko – rosyjskie relacje. Oczywiście dominować w nich będzie strona silniejsza i nietrudno dostrzec jak od przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku Polska staje się coraz wyraźniej strefą niemieckich i rosyjskich wpływów.

Kosmogram Zjednoczenia Niemiec (03.10.1990. godz. 00:00, Berlin) z progresjami sekundarnymi pierwszego dnia lata 2012 roku

Tekst jest fragmentem nieopublikowanego II tomu „Na zakręcie dziejów 2012 – 2015”.