Horoskop Stanów Zjednoczonych Ameryki

W kosmogramie Stanów Zjednoczonych większość planet znajduje się ponad horyzontem, po prawej stronie horoskopu. Tłumaczy to silnie zaznaczoną potrzebę uczestnictwa w dziejach całego świata i skomplikowany system współzależności z innymi państwami oraz niezwykle barwne, urozmaicone, lecz nie zawsze spokojne partnerstwo z nimi.

Czytaj dalej